Kế hoạch tuần

Khối lớp lá – Kế hoạch tuần 03 – Tháng 05/2018

Tuần lễ từ 14/05/2018 đến 18/05/2018 LỚP LÁ 2 CHỦ ĐỀ: BÉ VÀO LỚP MỘT HOẠT ĐỘNG Thứ hai 14/05 Thứ ba 15/05 Thứ tư 16/05 Thứ năm 17/05 Thứ sáu 18/05 ĐÓN TRẺ Kể về hai ngày nghỉ vừa rồi. Trẻ điểm danh. Thể dục sáng-diểm danh. Tăng cường vậ động trẻ dư cân […]

Khối lớp chồi – Kế hoạch tuần 03 – Tháng 05/2018

Tuần lễ từ 14/05/2018 đến 18/05/2018 LỚP CHỒI 1 CHỦ ĐỀ: BÁC HỒ Nội dung Thứ hai 14/05 Thứ ba 15/05 Thứ tư 16/05 Thứ năm 17/05   Thứ sáu 18/05 Đón trẻ Thể dục sáng -Trò chuyện với trẻ về ngày sinh nhật bác. – Thể dục sáng – điểm danh. – DCBP: Chạy […]

Khối lớp mầm – Kế hoạch tuần 03 – Tháng 05/2018

Tuần lễ từ 14/05/2018 đến 18/05/2018   LỚP MẦM 2 CHỦ ĐỀ: MÙA HÈ CỦA BÉ HOẠT ĐỘNG Thứ hai 14/05 Thứ ba 15/05 Thứ tư 16/05 Thứ năm 17/05 Thứ sáu 18/05 ĐÓN TRẺ Trò chuyện với trẻ về buổi sáng đầu tuần Trò chuyện  với trẻ về mùa hè của  bé . Trò […]

Khối lớp lá – kế hoạch tuần 02 – Tháng 05/2018

Tuần lễ từ 07/05/2018 đến 11/05/2018 LỚP LÁ 1 CHỦ ĐỀ:BÉ YÊU BIỂN HOẠT ĐỘNG Thứ hai (07/05) Thứ ba (08/05) Thứ tư (09/05) Thứ năm (10/05) Thứ sáu (11/05) ĐÓN TRẺ -Trao đổi với  phụ huynh  tình hình sức  khỏe và học  tập của các  cháu. -Chơi tự  chọn.  -Trò chuyện  với trẻ về  […]

Khối lớp nhà trẻ – Kế hoạch tuần 02 – Tháng 05/2018

Tuần lễ từ 07/05/2018 đến 11/05/2018 LỚP NHÀ TRẺ 1 HOẠT ĐỘNG Thứ hai 07/05 Thứ ba 08/05 Thứ tư 09/05 Thứ năm 10/05 Thứ sáu 11/05 ĐÓN TRẺ Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của bé. Bé xem tranh một số trang  phục về mùa hè . Trò chuyện với […]

Khối lớp nhà trẻ – Kế hoạch tuần 01 – Tháng 05/2018

Tuần lễ từ 30/04/2018 đến 01/05/2018 LỚP NHÀ TRẺ 1 HOẠT ĐỘNG Thứ hai 30/04 Thứ ba 01/05 Thứ tư 02/05 Thứ năm 03/05 Thứ sáu 04/05 ĐÓN TRẺ NGHỈ LỄ NGHỈ LỄ   Nhắc bé chào cô và ba mẹ khi đến lớp. Bé tự lấy vòng tập thể dục.   Trò chuyện với […]

Khối lớp mầm – Kế hoạch tuần 01 – Tháng 05/2018

Tuần lễ từ 30/04/2018 đén 04/05/2018 LỚP MẦM 1 CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC HOẠT ĐỘNG Thứ hai (30/04) Thứ ba (01/05) Thứ tư (02/05) Thứ năm (03/05) Thứ sáu (04/05) Đón trẻ NGHỈ LỄ   NGHỈ LỄ     –  Trò chuyện với trẻ về Bác Hồ   – Thể dục sáng- điểm […]

Khối lớp chồi – Kế hoạch tuần 01 – Tháng 05/2018

Tuần lễ từ 01/05/2018 đến 04/05/2018 LỚP CHỒI 1 CHỦ ĐỀ: TIẾT KIỆM ĐIỆN Nội dung Thứ hai (30/04)   Thứ ba (01/05)   Thứ tư (02/05)   Thứ năm (03/05)   Thứ sáu (04/05)   Đón trẻ NGHĨ LỄ 30/4 NGHĨ LỄ 01/05 Trò chuyện về những ngày nghỉ lễ của bé Thể dục sáng – […]