các phương pháp giáo dục sớm

Sự khác biệt giữa các phương pháp giáo dục sớm

giao duc tre som.image

Hiện nay trên thế giới có nhiều phương pháp giáo dục sớm dựa trên những nguyên tắc, lý thuyết khác nhau. Các phương pháp giáo dục sớm có gì khác biệt và làm sao xác định phương pháp nào phù hợp với trẻ? Phương pháp Montessori Phương pháp Montessori được sáng lập bởi bác sỹ […]