các loại hình nghệ thuật

RÈN LUYỆN TƯ DUY SÁNG TẠO THÔNG QUA CÁC LOẠI HÌNH NGHỆ THUẬT

bé làm quen với âm nhạc

Hầu hết mọi người đều cho rằng, tư duy sáng tạo là năng khiếu trời cho. Tuy nhiên trên thực tế, sự sáng tạo của trẻ bắt nguồn từ phương pháp tư duy và giải quyết tình huống – yếu tố hoàn toàn có thể đạt được thông qua rèn luyện. Để rèn luyện tư […]