3 bệnh trẻ nào cũng mắc phải

3 bệnh mà trẻ nào cũng gặp ít nhất 1 lần trong đời

Giai đoạn từ 0 – 36 tháng tuổi mà giai đoạn mà sức đề kháng của trẻ còn kém và hệ tiêu hóa chưa thực sự tốt, đây là giai đoạn mà trẻ rất dễ mắc bệnh. Có những bệnh mà trẻ ít nhất phải mắc 1 lần trong giai đoạn này mà cha mẹ […]