Media

Media là mục lưu trữ lại tất cả những khoảng khắc đáng yêu của trẻ tại Trường Mầm non Đông Dương (TISS). Quý phụ huynh có thể theo dõi lại tất cả hình ảnh của trẻ trong các hoạt động ở trường.