Bắt đầu từ 2 tuổi, trẻ bắt đầu xa rời vòng tay của cha mẹ để làm quen với thế giới xung quanh. Đây cũng là giai đoạn khó khăn nhất của trẻ  và sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự nhận thức của trẻ sau này. Vì vậy, trẻ cần nhận được sự chăm sóc và nuôi dưỡng bằng tình thương của các giáo viên.

Với đặc thù riêng của trẻ ở giai đoạn này, chương trình đào tạo khối nhà trẻ của trường mầm non Đông Dương sẽ tập trung vào việc chăm sóc và mang đến khởi đầu tốt nhất cho trẻ, giúp trẻ tận hưởng niềm vui đến trường mỗi ngày.


Một ngày của bé Khối nhà trẻ 

THỜI GIAN

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ THƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

6h30-7h30

Đón trẻ – Thể dục sáng – Điểm danh 

7h30-8h15

 Ăn sáng – Uống sữa

8h15-8h30

 HOẠT ĐỘNG HỌC

8h30-9h00

 HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

9h00-9h40

 HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

9h40-10h10

 Thu dọn góc chơi

10h10-11h30

 VỆ SINH –ĂN TRƯA

11h30-14h00

 NGỦ TRƯA

14h00-15h00

 Vệ sinh – ăn xế

15h00-16h00

 HOẠT ĐỘNG CHIỀU

16h00-17h00

 TRẢ TRẺ