Chương trình khối lớp Mầm của trường Mầm non Đông Dương được xây dựng theo khung chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cho khối Mầm non, đảm bảo trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất, tinh thần và trí tuệ.

Ở giai đoạn từ 2-3 tuổi, trẻ đã bắt đầu hình thành nhận thức về thế giới xung quanh, đây cũng là giai đoạn mà trẻ bắt đầu học hỏi và tiếp nhận thông tin từ tất cả mọi nguồn. Với độ tuổi của các em, chương trình của Mầm non Đông Dương sẽ tập trung giúp trẻ xây dựng tính tự lập, khả năng nhận biết và phân biệt vật, màu sắc, đúng, sai.. qua các bài học và các hoạt động vui chơi, giúp trẻ hình thành nhận thức và xây dựng nhân cách.

Một ngày của trẻ khối lớp Mầm

THỜI GIAN

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ THƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

6h30-7h30

 Đón trẻ – Thể dục sáng – Điểm danh

7h30-8h10

 Ăn sáng – Uống sữa

8h10-8h50

 HOẠT ĐỘNG HỌC( Nhóm 1)

Hoạt động ngoài trời( Nhóm 2)

8h50-9h30

 HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI( Nhóm 1)

Hoạt động học( nhóm 2)

9h30-10h10

 HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

10h10-10h30

 Thu dọn góc chơi

10h30-11h30

 VỆ SINH –ĂN TRƯA

11h30-14h00

 NGỦ TRƯA

14h00-15h00

 Vệ sinh – ăn xế

15h00-14h00

 HOẠT ĐỘNG CHIẾU

16h00-17h00

 TRẢ TRẺ