Đội ngủ giáo viên & nhân sự

Đội ngũ giáo viên, nhân viên chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm, đáp ứng đầy đủ các điều kiện về chuyên môn và được tham gia tập huấn hằng năm theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục.

Cô Nguyễn Thị Thắm

Chức vụ: Giáo viên lớp Lá 1

Cô Trần Thị Xuân Oanh

Chức vụ: Giáo viên lớp Lá 1

Cô Trần Thị Yến

Chức vụ: Giáo viên lớp Lá 2

Cô Huỳnh Thị Thanh Thảo

Chức vụ: Giáo viên lớp Lá 2

Cô Lương Thị Chi

Chức vụ: Giáo viên lớp Chồi 1

Cô Nguyễn Thị Linh Giang

Chức vụ: Giáo viên lớp Chồi 2

Cô Bùi Thị Quyết

Chức vụ: Giáo viên lớp Chồi 2

Cô Hoàng Thị Kim Nhi

Chức vụ: Giáo viên lớp Mầm 1

Cô Nguyễn Thị Ánh Hậu

Chức vụ: Giáo viên lớp Mầm 1

Cô Phan Thị Dung

Chức vụ: Giáo viên lớp Mầm 2

Cô Bùi Thị Kim Thu

Chức vụ: Giáo viên lớp Nhà Trẻ 1

Cô Bành Thị Thanh Lam

Chức vụ: Giáo viên lớp Nhà Trẻ 2

Cô Phan Thị Kim Hằng

Chức vụ: Giáo viên lớp Nhà Trẻ 3