Khối nhà trẻ: 25-36 tháng

Quý Phụ huynh có thể theo dõi hoạt động trong 1 tuần của trẻ khối Nhà trẻ (từ 25 đến 36 tháng tuổi)  tại đây:

Khối lớp Nhà Trẻ – Kế hoạch tuần 05 – Tháng 10/2019

KẾ HOẠCH TUẦN 5  THÁNG 10 LỚP: NHÀ TRẺ  1 Thời gian: từ ngày 28 /10 đến ngày 01/11/2019   HOẠT ĐỘNG Thứ hai 28/10 Thứ ba 29/10 Thứ tư 30/10 Thứ năm 31/10 Thứ sáu 01/11 ĐÓN TRẺ Nhắc nhở trẻ tự cất giỏ, giày và gối của mình đúng nơi quy định Biết […]

Khối lớp Nhà Trẻ – Kế hoạch tuần 04 – Tháng 10/2019

KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 10 LỚP: NHÀ TRẺ  1 Thời gian: từ ngày 21 /10 đến ngày 25/10/2019 HOẠT ĐỘNG Thứ hai 21/10 Thứ ba 22/10 Thứ tư 23/10 Thứ năm 24/10 Thứ sáu 25/10 ĐÓN TRẺ Cô trò chuyện với trẻ về 2 ngày nghỉ Bé biết cất cặp đúng nơi quy định […]

Khối lớp Nhà Trẻ – Kế hoạch tuần 03 – Tháng 10/2019

KẾ HOẠCH TUẦN 3 THÁNG 10 LỚP: NHÀ TRẺ  1 Thời gian: từ ngày 14/10đến ngày 18/10/2019 HOẠT ĐỘNG Thứ hai 14/10 Thứ ba 15/10 Thứ tư 16/10 Thứ năm 17/10 Thứ sáu 18/10 ĐÓN TRẺ Nhắc nhở trẻ chào cô, chào ba mẹ khi tới lớp. Nhắc nhở trẻ tự cất giỏ, giày và […]

Khối lớp Nhà Trẻ – Kế hoạch tuần 02 – Tháng 10/2019

KẾ HOẠCH TUẦN 2 THÁNG 10 LỚP: NHÀ TRẺ  1 Thời gian: từ ngày 07/10 đến ngày 11/10/2019   HOẠT ĐỘNG Thứ hai 07/10 Thứ ba 08/10 Thứ tư 09/10 Thứ năm 10/10 Thứ sáu 11/10 ĐÓN TRẺ Nhắc nhở trẻ tự cất giỏ, giày và gối của mình đúng nơi quy định     Nhắc […]

Khối lớp Nhà Trẻ – Kế hoạch tuần 01 – Tháng 10/2019

KẾ HOẠCH TUẦN 1  THÁNG 10 LỚP: NHÀ TRẺ  1 Thời gian: từ ngày 30/09  đến ngày 04/10/2019 HOẠT ĐỘNG Thứ hai 30/09 Thứ ba 01/10 Thứ tư 02/10 Thứ năm 03/10 Thứ sáu 04/10 ĐÓN TRẺ Nhắc nhở trẻ tự cất giỏ, giày và gối của mình đúng nơi quy định Biết chào hỏi […]

Khối lớp Nhà Trẻ – Kế hoạch tuần 04 – Tháng 09/2019

KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 9 LỚP: NHÀ TRẺ  1 Thời gian: từ ngày 23/09 đến ngày 27/09/2019   HOẠT ĐỘNG Thứ hai 23/09 Thứ ba 24/09 Thứ tư 25/09 Thứ năm 26/09 Thứ sáu 27/09 ĐÓN TRẺ Nhắc nhở trẻ tự cất giỏ, giày và gối của mình đúng nơi quy định Biết chào […]

Khối lớp Nhà Trẻ – Kế hoạch tuần 03 – Tháng 09/2019

KẾ HOẠCH TUẦN 3 THÁNG 9 LỚP: NHÀ TRẺ  1 Thời gian: từ ngày 16/09 đến ngày 20/09/2019   HOẠT ĐỘNG Thứ hai 16/09 Thứ ba 17/09 Thứ tư 18/09 Thứ năm 19/20 Thứ sáu 20/09 ĐÓN TRẺ Trò chuyện cùng trẻ về ngày cuối tuần vừa rồi.     Nhắc nhở trẻ để đồ dùng […]

Khối lớp Nhà Trẻ – Kế hoạch tuần 02 – Tháng 09/2019

KẾ HOẠCH TUẦN 2  THÁNG 9 LỚP: NHÀ TRẺ  1 Thời gian: từ ngày 09/09  đến ngày 13/09/2019   HOẠT ĐỘNG Thứ hai 09/09 Thứ ba 10/09 Thứ tư 11/09 Thứ năm 12/09 Thứ sáu 13/09 ĐÓN TRẺ   Nhắc nhở trẻ tự cất giỏ, giày và gối của mình đúng nơi quy định    […]