Khối nhà trẻ: 25-36 tháng

Quý Phụ huynh có thể theo dõi hoạt động trong 1 tuần của trẻ khối Nhà trẻ (từ 25 đến 36 tháng tuổi)  tại đây:

Khối lớp Nhà Trẻ – Kế hoạch tuần 04 – Tháng 04/2021

KẾ HOẠCH TUẦN 04 THÁNG 04 NT1 TỪ NGÀY 26/04/2021 –30/04/2021 THỨ THỨ 2 26/4/2021 THỨ 3 27/4/2021 THỨ 4 28/4/2021 THỨ 5 29/4/2021 THỨ 6 30/4/2021 ĐÓN TRẺ      Trò chuyện với trẻ ở nhà bé có những ptgt gì? THỂ DỤC SÁNG – Hô hấp: tập hít vào, thở ra – Tay: + […]

Khối lớp Nhà Trẻ – Kế hoạch tuần 03 – Tháng 04/2021

KẾ HOẠCH TUẦN 03 THÁNG 04 NT1 TỪ NGÀY 19/04/2021 – 23/04/2021 THỨ THỨ 2 19/4/2021 THỨ 3 20/4/2021 THỨ 4 21/4/2021 THỨ 5 22/4/2021 THỨ 6 23/4/2021 ĐÓN TRẺ –       Cho trẻ chơi các góc THỂ DỤC SÁNG – Hô hấp: tập hít vào, thở ra – Tay: + Đưa ra sau, kết hợp […]

Khối lớp Nhà Trẻ – Kế hoạch tuần 02 – Tháng 04/2021

KẾ HOẠCH TUẦN 02 THÁNG 04 NT1 TỪ NGÀY 12/04/2021 – 16/04/2021 THỨ THỨ 2 12/4/2021 THỨ 3 13/4/2021 THỨ 4 14/4/2021 THỨ 5 15/4/2021 THỨ 6 16/4/2021 ĐÓN TRẺ –        Cho trẻ chơi với đồ chơi THỂ DỤC SÁNG – Hô hấp: tập hít vào, thở ra – Tay: + Đưa ra sau, kết […]

Khối lớp Nhà Trẻ – Kế hoạch tuần 01 – Tháng 04/2021

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 1 LỚP NHÀ TRẺ 1 THỨ THỨ 2 5/4/2021 THỨ 3 6/4/2021 THỨ 4 7/4/2021 THỨ 5 8/4/2021 THỨ 6 9/4/2021 ĐÓN TRẺ – Cho trẻ chơi đồ chơi – Đàm thoại về các loại phương tiện giao thông đường bộ THỀ  DỤC SÁNG – Hô hấp: tập hít vào, […]

Khối lớp Nhà Trẻ – Kế hoạch tuần 05 – Tháng 03/2021

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 5 LỚP NHÀ TRẺ 1 (25-36 THÁNG) TỪ NGÀY 29/03/2021 – 02/04/2021 THỨ THỨ 2 29/3/2021 THỨ 3 30/3/2021 THỨ 4 31/3/2021 THỨ 5 1/4/2021 THỨ 6 2/4/2021 ĐÓN TRẺ      Trò chuyện với trẻ ở nhà bé trồng những hoa gì? THỂ DỤC SÁNG  – Hô hấp: tập hít […]

Khối lớp Nhà Trẻ – Kế hoạch tuần 04 – Tháng 03/2021

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 4 LỚP NHÀ TRẺ 1 (25-36 THÁNG) TỪ NGÀY 22/03/2021 – 26/03/2021 THỨ THỨ 2 22/3/2021 THỨ 3 23/3/2021 THỨ 4 24/3/2021 THỨ 5 25/3/2021 THỨ 6 26/3/2021 ĐÓN TRẺ      Trò chuyện với trẻ ở nhà bé có những ptgt gì? THỂ DỤC SÁNG – Hô hấp: tập hít […]

Khối lớp Nhà Trẻ – Kế hoạch tuần 03 – Tháng 03/2021

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 3 LỚP NHÀ TRẺ 1 (25-36 THÁNG) TỪ NGÀY 15/03/2021 – 19/03/2021 THỨ THỨ 2 15/3/2021 THỨ 3 16/3/2021 THỨ 4 17/3/2021 THỨ 5 18/3/2021 THỨ 6 19/3/2021 ĐÓN TRẺ –         Cho trẻ chơi các góc THỂ DỤC SÁNG – Hô hấp: tập hít vào, thở ra – Tay: + […]

Khối lớp Nhà Trẻ – Kế hoạch tuần 02 – Tháng 03/2021

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 2 THÁNG 03 LỚP NHÀ TRẺ 1 TỪ NGÀY 08/03/2021 – 12/03/2021 THỨ THỨ 2 8/3/2021 THỨ 3 9/3/2021 THỨ 4 10/3/2021 THỨ 5 11/3/2021 THỨ 6 12/3/2021 ĐÓN TRẺ –         Cho trẻ chơi với đồ chơi THỂ DỤC SÁNG – Hô hấp: tập hít vào, thở ra – Tay: […]