Lớp Chồi 4: Kế hoạch tuần 4 tháng 4


Chủ đề: Mừng ngày 30/4-1/5

Thời gian: từ ngày 25/4 đến ngày 29/4/2016

 

HOẠT ĐỘNG

Thứ hai

(25/2)

Thứ ba

(26/4)

Thứ tư

(27/4)

Thứ ngày

(28/4)

Thứ sáu

(29/4)

Đón trẻ

Trò chuyện về ngày nghỉ lễ

Trò chuyện với trẻ về ngày 30/4

Xem tranh chủ đề

Trò chuyện với trẻ về ngày 1/5

Chơi lắp ráp

Giờ học

Âm nhạc:

Em bé giải phóng quân

MTXQ:

Mừng ngày giải phóng miền nam

 

Toán:

Thêm bớt số lượng trong phạm vi 5

 

 

Thể dục:

Bò qua đường zich zắc

Tạo hình:   

Bé làm cờ

Sinh hoạt chiều

Đọc thơ: Chú bộ đội hành quân trong mưa

 Làm bài tập trong sách tạo hình vui

GDVSRM:

Cô công chúa

Bé chơi trò chơi: “lộn cầu vồng”

Đóng chủ đề “Mừng ngày 30/4-1/5”


Bài viết cùng chuyên mục

Khối lớp chồi – Kế hoạch tuần 04 – Tháng 04/2021

 Thứ Hoạt động Thứ hai 26.04.2021 Thứ ba 27.04.2021 Thứ tư 28.04.2021 Thứ năm 29.04.2021 Thứ sáu 30.04.2021 Đón trẻ -Trò chuyện về hình ảnh bé sưu tầm -Tròchuyện về sản phẩm tô màu hoặc xé dán các phương tiện giao thông đường thủy mà bé đã làm ở nhà. -Trò chuyện

Khối lớp chồi – Kế hoạch tuần 03 – Tháng 04/2021

           Thứ Hoạt động Thứ hai   19.04.2021 Thứ ba   20.04.2021 Thứ tư   21.04.2021 Thứ năm   22.04.2021 Thứ sáu    23.04.2021   Đón trẻ – Trò chuyện về  phương tiên giao thông  đường  hàng  không mà  bé  biết – Trò  chuyện  hôm nay bé  thấy 

Khối lớp chồi – Kế hoạch tuần 02 – Tháng 04/2021

NỘI DUNG THỨ HAI 12.04.2021 THỨ BA 13.04.2021 THỨ TƯ 14.04.2021 THỨ NĂM 15.04.2021 THỨ SÁU 16.04.2021 ĐÓN TRẺ -Trò chuyện về thời tiết trong ngày -Cô và trẻ quan sát và trò chuyện   về tranh chủ đề -Cô cho trẻ chơi tự do -Trò chuyện về  công việc của chú lái tàu hỏa […]

Khối lớp chồi – Kế hoạch tuần 01 – Tháng 04/2021

 Thứ Hoạt động Thứ hai 05.04.2021 Thứ ba 06.04.2021 Thứ tư 07.04.2021 Thứ năm 08.04.2021 Thứ sáu 09.04.2021 Đón trẻ -Trò chuyện về ngày nghỉ của bé. -Trò chuyện về phương tiên giao thông mà bé biết  -Trò chuyện hôm nay bé đến lớp bằng xe gì ? -Trò chuyện với bé về

Khối lớp chồi – Kế hoạch tuần 05 – Tháng 03/2021

KẾ HOẠCH TUẦN 5 THÁNG 3        Thứ Hoạt động Thứ hai 29/03 Thứ ba 30/03 Thứ tư 31/03 Thứ năm 01/04 Thứ sáu 02/04 Đón trẻ – Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe và học tập của trẻ – Trò chuyện với trẻ về một số loại phương tiện giao […]