Lớp Chồi 4: Kế hoạch tuần 4 tháng 4


Chủ đề: Mừng ngày 30/4-1/5

Thời gian: từ ngày 25/4 đến ngày 29/4/2016

 

HOẠT ĐỘNG

Thứ hai

(25/2)

Thứ ba

(26/4)

Thứ tư

(27/4)

Thứ ngày

(28/4)

Thứ sáu

(29/4)

Đón trẻ

Trò chuyện về ngày nghỉ lễ

Trò chuyện với trẻ về ngày 30/4

Xem tranh chủ đề

Trò chuyện với trẻ về ngày 1/5

Chơi lắp ráp

Giờ học

Âm nhạc:

Em bé giải phóng quân

MTXQ:

Mừng ngày giải phóng miền nam

 

Toán:

Thêm bớt số lượng trong phạm vi 5

 

 

Thể dục:

Bò qua đường zich zắc

Tạo hình:   

Bé làm cờ

Sinh hoạt chiều

Đọc thơ: Chú bộ đội hành quân trong mưa

 Làm bài tập trong sách tạo hình vui

GDVSRM:

Cô công chúa

Bé chơi trò chơi: “lộn cầu vồng”

Đóng chủ đề “Mừng ngày 30/4-1/5”


Bài viết cùng chuyên mục

Khối lớp chồi – Kế hoạch tuần 02 – Tháng 01/2020

KẾ HOẠCH TUẦN 2 THÁNG 01 NĂM 2020 LỚP CHỒI 1   KẾ HOẠCH TUẦN 2 THÁNG 01 NĂM 2020 LỚP CHỒI 2 Chủ đề: Bông hoa mùa xuân Thời gian: Từ ngày 06 /12 đến ngày10 /01/2020   HOẠT ĐỘNG Thứ hai (06/01) Thứ ba (07/01) Thứ tư (08/01) Thứ năm (09/01) Thứ sáu […]

Khối lớp chồi – Kế hoạch tuần 01 – Tháng 01/2020

KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 01 NĂM 2020 LỚP CHỒI 1   KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 01 NĂM 2020 LỚP CHỒI 2 Chủ đề : Gia đình be yêu Thời gian: Từ ngày 30/12 đến ngày 03/01/2020   HOẠT ĐỘNG Thứ hai (30/12) Thứ ba 31/12 Thứ tư (01/01) Thứ năm (02/01) Thứ sáu […]

Khối lớp chồi – Kế hoạch tuần 04 – Tháng 12/2019

KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 12 LỚP CHỒI  1   KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 12 LỚP CHỒI  2 Chủ đề : CHÚ BỘ ĐỘI Chủ đề: Tuần 4 tháng 11 Thời gian: từ ngày 25/11đến ngày 29/11/2019   HOẠT ĐỘNG Thứ hai 25/11 Thứ ba   26/11   Thứ tư 27/11 Thứ năm           […]

Khối lớp chồi – Kế hoạch tuần 02 – Tháng 12/2019

KẾ HOẠCH TUẦN 2 THÁNG 12 CHỒI 1   KẾ HOẠCH TUẦN 2 THÁNG 12 CHỒI 2 Chủ đế: ĐỘNG VẬT TRONG RỪNG Thời gian: từ ngày 09/12 đến ngày 13/12/2019   HOẠT ĐỘNG Thứ hai 09/12 Thứ ba   10/12   Thứ tư 11/12 Thứ năm           12/05 Thứ sáu 13/12 ĐÓN TRẺ -Trò […]

Khối lớp chồi – Kế hoạch tuần 01 – Tháng 12/2019

KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 12 LỚP CHỒI 1   KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 12 LỚP CHỒI 2 Chủ đế: ĐỘNG VẬT DƯỚI NƯỚC Chủ đề: Tuần 1 tháng 12 Thời gian: từ ngày 02/12 đến ngày 06/12/2019   HOẠT ĐỘNG Thứ hai 02/12 Thứ ba  03/12 Thứ tư 04/12 Thứ năm 05/05 Thứ […]