Lớp Chồi 3: Kế hoạch tuần 4 tháng 4


Chủ đề: MỘT SỐ LOẠI QUẢ

Thời gian: từ ngày 25/04/2016 đến ngày 29/04/2016

 

HOẠT ĐỘNG

Thứhai

(25/4/2016)

Thứba

(26/4/2016)

Thứtư

27/4/2016)

Thứnăm

(28/4/2016)

Thứsáu

(29/4/2016)

ĐÓN TRẺ

Trò chuyện về một số loại quả

 

Xem tranh ảnh một số loại quả

Trò chuyện về nề nếp trong tuần

Trò chuyện về nề nếp trong tuần

Trò chuyện việc ăn nhiều trái cây cung cấp nhiều vitamin cho cơ thể

HOẠT ĐỘNG HỌC

Âm nhạc:

vườn cây của ba

Khám phá:

Một số loại quả

Văn Học

Truyện cây táo ngọt

Tạo hình:

Vẽ quả bé thích

Thể Dục:

Bò dích dắc trong đường hẹp

HOẠT ĐỘNG CHIỀU

Đọc thơ cây táo ngọt

 

Xem tranh về một số loại quả

Kể chuyện:  Sự tích quả  dưa hấu

Ôn lại chữ số  đã học

Triển lãm sản  phẩm của bé


Bài viết cùng chuyên mục

Khối lớp chồi – Kế hoạch tuần 02 – Tháng 01/2020

KẾ HOẠCH TUẦN 2 THÁNG 01 NĂM 2020 LỚP CHỒI 1   KẾ HOẠCH TUẦN 2 THÁNG 01 NĂM 2020 LỚP CHỒI 2 Chủ đề: Bông hoa mùa xuân Thời gian: Từ ngày 06 /12 đến ngày10 /01/2020   HOẠT ĐỘNG Thứ hai (06/01) Thứ ba (07/01) Thứ tư (08/01) Thứ năm (09/01) Thứ sáu […]

Khối lớp chồi – Kế hoạch tuần 01 – Tháng 01/2020

KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 01 NĂM 2020 LỚP CHỒI 1   KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 01 NĂM 2020 LỚP CHỒI 2 Chủ đề : Gia đình be yêu Thời gian: Từ ngày 30/12 đến ngày 03/01/2020   HOẠT ĐỘNG Thứ hai (30/12) Thứ ba 31/12 Thứ tư (01/01) Thứ năm (02/01) Thứ sáu […]

Khối lớp chồi – Kế hoạch tuần 04 – Tháng 12/2019

KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 12 LỚP CHỒI  1   KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 12 LỚP CHỒI  2 Chủ đề : CHÚ BỘ ĐỘI Chủ đề: Tuần 4 tháng 11 Thời gian: từ ngày 25/11đến ngày 29/11/2019   HOẠT ĐỘNG Thứ hai 25/11 Thứ ba   26/11   Thứ tư 27/11 Thứ năm           […]

Khối lớp chồi – Kế hoạch tuần 02 – Tháng 12/2019

KẾ HOẠCH TUẦN 2 THÁNG 12 CHỒI 1   KẾ HOẠCH TUẦN 2 THÁNG 12 CHỒI 2 Chủ đế: ĐỘNG VẬT TRONG RỪNG Thời gian: từ ngày 09/12 đến ngày 13/12/2019   HOẠT ĐỘNG Thứ hai 09/12 Thứ ba   10/12   Thứ tư 11/12 Thứ năm           12/05 Thứ sáu 13/12 ĐÓN TRẺ -Trò […]

Khối lớp chồi – Kế hoạch tuần 01 – Tháng 12/2019

KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 12 LỚP CHỒI 1   KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 12 LỚP CHỒI 2 Chủ đế: ĐỘNG VẬT DƯỚI NƯỚC Chủ đề: Tuần 1 tháng 12 Thời gian: từ ngày 02/12 đến ngày 06/12/2019   HOẠT ĐỘNG Thứ hai 02/12 Thứ ba  03/12 Thứ tư 04/12 Thứ năm 05/05 Thứ […]