Lớp Chồi 3: Kế hoạch tuần 2 tháng 4


Chủ đề: MỘT SỐ LOẠI RAU

Thời gian: từ ngày 11/04/2016 đến ngày 15/04/2016

 

HOẠT ĐỘNG

Thứ hai

(11/4)

Thứ ba

(12/4)

Thứ tư

(13/4)

Thứ năm

(14/4)

Thứ sáu

(15/4)

ĐÓN TRẺ

Quan sát tình hình của cháu khi đến lớp

Xem tranh,trò chuyện về mốt số loại rau ăn củ

Trò chuyện về việc ăn đa dạng các loại thự phẩm,

Trò chuyện về nề nếp trong tuần

 

Chuẩn bị cho việc đóng chủ đề

HOẠT ĐỘNG HỌC

Thể Dục:

Bò bằng bàn tay bàn chân

 

KPKH:

Khám phá các loại rau củ

TOÁN:

Nhận biết số lượng trong phạm vi 7

KỂ CHYỆN:

Nhổ củ cải

TẠO HÌNH

Nặn một số loại rau ăn củ

HOẠT ĐỘNG CHIỀU

Đọc các bài thơ về lễ giáo

Ôn số lượng trong phạm vi 6

Làm quen truyện: “nhổ củ cải”

Xem một số hình ảnh về rau ăn củ

Đóng chủ đề trưng bày sản phẩm


Bài viết cùng chuyên mục

Khối lớp chồi – Kế hoạch tuần 04 – Tháng 11/2020

KẾ HOẠCH TUẦN 04 THÁNG 11 Lớp Chồi 1 Thời gian: Từ ngày 23/11 đến ngày 27/11/2020 HOẠT ĐỘNG Thứ hai (23/11) Thứ ba (24/11) Thứ tư (25/11) Thứ năm (26/11) Thứ sáu (27/11) Đón trẻ Trò chuyện về những chú chim. Thể dục sáng- Điểm danh Trò chuyện về tên gọi đặc điểm các

Khối lớp chồi – Kế hoạch tuần 03 – Tháng 11/2020

KẾ HOẠCH TUẦN 03 Lớp Chồi 1 Thời gian: Từ ngày 16/11 đến ngày 20/11/2020 HOẠT ĐỘNG Thứ hai (16/11) Thứ ba (17/11) Thứ tư (18/11) Thứ năm (19/11) Thứ sáu (20/11) Đón trẻ Trò chuyện về 2 ngày nghĩ của trẻ. Thể dục sáng điểm danh.  Đọc thơ, hát về cô giáo. Thể dục

Khối lớp chồi – Kế hoạch tuần 02 – Tháng 11/2020

KẾ HOẠCH TUẦN 02/11/2020 Lớp Chồi 1 Thời gian: Từ ngày 09/11 đến ngày 13/11/2020 HOẠT ĐỘNG Thứ hai (09/11) Thứ ba 10/11 Thứ tư (11/11) Thứ năm (12/11) Thứ sáu (13/11) Đón trẻ –      Trò chuyện về những con vật sống trong rừng –      Thể dục sáng- Điểm

Khối lớp chồi – Kế hoạch tuần 01 – Tháng 11/2020

KẾ HOẠCH TUẦN 1/11/2020  Lớp Chồi 1 Thời gian: Từ ngày 02 /11 đến ngày 06/11/2020 HOẠT ĐỘNG Thứ hai (02/11) Thứ ba (03/11) Thứ tư (04/11) Thứ năm (05/11) Thứ sáu (06/11) Đón trẻ – Trò chuyện với bé về 2 ngày nghỉ. -Thể dục sáng – điểm danh – Đọc thơ về các

Khối lớp chồi – Kế hoạch tuần 02 – Tháng 01/2020

KẾ HOẠCH TUẦN 2 THÁNG 01 NĂM 2020 LỚP CHỒI 1   KẾ HOẠCH TUẦN 2 THÁNG 01 NĂM 2020 LỚP CHỒI 2 Chủ đề: Bông hoa mùa xuân Thời gian: Từ ngày 06 /12 đến ngày10 /01/2020   HOẠT ĐỘNG Thứ hai (06/01) Thứ ba (07/01) Thứ tư (08/01) Thứ năm (09/01) Thứ sáu […]