Lớp Mầm 2: Kế hoạch tuần 1 tháng 5


Chủ đề: MÙA HÈ CỦA BÉ

Thời gian: từ ngày 02/05 đến ngày 06/05/2016

 

HOẠT ĐỘNG

Thứ hai

(02/5)

Thứ ba

(03/5)

Thứ tư

(04/5)

Thứ năm

(05/5)

Thứ sáu

(06/5)

ĐÓN TRẺ

Trò chuyện với trẻ về thời tiết trong ngày.

Cho trẻ xem tranh chủ đề và trò chuyện theo tranh.

 

Trò chuyện với trẻ về những dấu hiệu mùa hè.

 

Xem sách báo các trang phục nên mặc vào mùa hè.

 

Cô và trẻ cùng sắp xếp các góc chơi

HOẠT ĐỘNG HỌC

Trò chuyện về ánh nắng mùa hè

Tô màu hoa phượng

Âm nhạc :  Mùa hè đến

Thể dục : Ném xa bằng một tay.

Ôn số lượng 4 – nhận biết số lượng 5

HOẠT ĐỘNG CHIỀU

HTrẻ biết giữ gìn vệ sinh trong mùa hè

Cho trẻ làm bài tập trong vỡ tạo hình

Ôn lại bài : “ Mùa hè đến ”

Cho trẻ chơi trò chơi : “ Về đúng nhà ”

Đóng chủ đề : Mùa hè của bé.


Bài viết cùng chuyên mục

Khối lớp mầm – Kế hoạch tuần 04 – Tháng 04/2021

 Thứ Hoạt động Thứ hai 26.04.2021 Thứ ba 27.04.2021 Thứ tư 28.04.2021 Thứ năm 29.04.2021 Thứ sáu 30.04.2021 Đón trẻ -Trò chuyện về hình ảnh bé sưu tầm -Tròchuyện về sản phẩm tô màu hoặc xé dán các phương tiện giao thông đường thủy mà bé đã làm ở nhà. -Trò chuyện

Khối lớp mầm – Kế hoạch tuần 03 – Tháng 04/2021

           Thứ Hoạt động Thứ hai   19.04.2021 Thứ ba   20.04.2021 Thứ tư   21.04.2021 Thứ năm   22.04.2021 Thứ sáu    23.04.2021   Đón trẻ – Trò chuyện về  phương tiên giao thông  đường  hàng  không mà  bé  biết – Trò  chuyện  hôm nay bé  thấy 

Khối lớp mầm – Kế hoạch tuần 02 – Tháng 04/2021

NỘI DUNG THỨ HAI 12.04.2021 THỨ BA 13.04.2021 THỨ TƯ 14.04.2021 THỨ NĂM 15.04.2021 THỨ SÁU 16.04.2021 ĐÓN TRẺ -Trò chuyện về thời tiết trong ngày -Cô và trẻ quan sát và trò chuyện   về tranh chủ đề -Cô cho trẻ chơi tự do -Trò chuyện về  công việc của chú lái tàu hỏa […]

Khối lớp mầm – Kế hoạch tuần 01 – Tháng 04/2021

KẾ HOẠCH TUẦN 01/ 04 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Từ 05 / 04  -> 09/ 04  Thứ Hoạt động Thứ hai 05.04.2021 Thứ ba 06.04.2021 Thứ tư 07.04.2021 Thứ năm 08.04.2021 Thứ sáu 09.04.2021 Đón trẻ -Trò chuyện về ngày nghỉ của bé. -Trò chuyện về phương tiên giao thông mà bé biết 

Khối lớp mầm – Kế hoạch tuần 05 – Tháng 03/2021

KẾ HOẠCH TUẦN 5 THÁNG 03 Từ 29/03 đến 02/04/2021 Thứ Hoạt động Thứ hai 29/03/2021 Thứ ba 30/03/2021 Thứ tư 31/03/2021 Thứ năm 01/04/2021 Thứ sáu 02/04/2021   Đón trẻ – Trò chuyện về các công việc của trẻ diễn ra khi ở nhà. – Chơi tự do ở các góc   Thể dục