Lớp Mầm 1: Kế hoạch tuần 4 tháng 4


Chủ đề: TIA NẮNG VÀ ÁNH SÁNG

Thời gian: từ ngày 25/04 đến ngày 29/04/2016

 

HOẠT ĐỘNG

THỨ 2

25/4

THỨ 3

26/4

THỨ 4

27/4

THỨ 5

28/4

THỨ 6

29/4

ĐÓN TRẺ

Trò chuyện với bé về thời tiết .nắng ,ánh sáng

Nhắc nhở bé khi ra ngoài phải mang theo mũ ,khi trời nắng đội

Trò chuyện về nắng đem lại sự sống cho con người

Trò chuyện với bé về  ánh sáng nếu không có ánh sáng cuộc sống này sẽ như thế nào

Trò chuyện về hai ngày nghỉ cuối tuần

HOẠT ĐỘNG HỌC

MTXQ: ông mặt trời

Toán : đếm ly  nước đã được đổ đầy

Thể dục : ném trúng đích nằm ngang

Tạo hình : vẽ ông mặt trời

Truyện : sự tích ngày và đêm

HOẠT ĐỘNG CHIỀU

Vẽ tô màu,xé dán ông mặt trời

Phân công lau các góc chơi

Cho bé chơi ở các góc

Thơ : tia nắng ,rình xem mặt trời

Làm quen với trống lắc


Bài viết cùng chuyên mục

Khối lớp mầm – Kế hoạch tuần 04 – Tháng 04/2021

 Thứ Hoạt động Thứ hai 26.04.2021 Thứ ba 27.04.2021 Thứ tư 28.04.2021 Thứ năm 29.04.2021 Thứ sáu 30.04.2021 Đón trẻ -Trò chuyện về hình ảnh bé sưu tầm -Tròchuyện về sản phẩm tô màu hoặc xé dán các phương tiện giao thông đường thủy mà bé đã làm ở nhà. -Trò chuyện

Khối lớp mầm – Kế hoạch tuần 03 – Tháng 04/2021

           Thứ Hoạt động Thứ hai   19.04.2021 Thứ ba   20.04.2021 Thứ tư   21.04.2021 Thứ năm   22.04.2021 Thứ sáu    23.04.2021   Đón trẻ – Trò chuyện về  phương tiên giao thông  đường  hàng  không mà  bé  biết – Trò  chuyện  hôm nay bé  thấy 

Khối lớp mầm – Kế hoạch tuần 02 – Tháng 04/2021

NỘI DUNG THỨ HAI 12.04.2021 THỨ BA 13.04.2021 THỨ TƯ 14.04.2021 THỨ NĂM 15.04.2021 THỨ SÁU 16.04.2021 ĐÓN TRẺ -Trò chuyện về thời tiết trong ngày -Cô và trẻ quan sát và trò chuyện   về tranh chủ đề -Cô cho trẻ chơi tự do -Trò chuyện về  công việc của chú lái tàu hỏa […]

Khối lớp mầm – Kế hoạch tuần 01 – Tháng 04/2021

KẾ HOẠCH TUẦN 01/ 04 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Từ 05 / 04  -> 09/ 04  Thứ Hoạt động Thứ hai 05.04.2021 Thứ ba 06.04.2021 Thứ tư 07.04.2021 Thứ năm 08.04.2021 Thứ sáu 09.04.2021 Đón trẻ -Trò chuyện về ngày nghỉ của bé. -Trò chuyện về phương tiên giao thông mà bé biết 

Khối lớp mầm – Kế hoạch tuần 05 – Tháng 03/2021

KẾ HOẠCH TUẦN 5 THÁNG 03 Từ 29/03 đến 02/04/2021 Thứ Hoạt động Thứ hai 29/03/2021 Thứ ba 30/03/2021 Thứ tư 31/03/2021 Thứ năm 01/04/2021 Thứ sáu 02/04/2021   Đón trẻ – Trò chuyện về các công việc của trẻ diễn ra khi ở nhà. – Chơi tự do ở các góc   Thể dục