Lớp Mầm 1: Kế hoạch tuần 2 tháng 5


Chủ đề của tuần 2 tháng 5 là : Bác Hồn và Hà Nội

Thời gian: từ ngày 9/5 đến ngày 13/5/2016

HOẠT ĐỘNG

THỨ 2

9/5

THỨ 3

10/5

THỨ 4

11/5

THỨ 5

12/5

THỨ 6

13/5

ĐÓN TRẺ

Trò chuyện về ngày đầu tuần

Trò chuyện về danh lam thắng cảnh ở hà nội

Cho bé xem tranh ảnh về danh tham thắng cảnh ở hà nội

Trò chuyện về Bác Hồ là người như thế nào?

Trò chuyện về tình cảm Bác Hồ dành tình cảm cho ai nhiều nhất

HOẠT ĐỘNG HỌC

Kỹ năng sống :danh lam thắng cảnh ở Hà Nội

Toán : đếm xem có bao nhiêu hình bác hồ

Thể dục: chạy trong đường hẹp

Tạo hình: vẽ ao cá bác hồ và tô màu bức tranh

Truyện: sự tích Hồ Gươm

HOẠT ĐỘNG CHIỀU

Rèn cho bé kỹ năng tô màu nước

Rèn cho bé kỹ năng xé dán

Rèn cho bé đếm số và nhận biết số

Rèn kỹ năng tô màu nước

Đóng chủ đề


Bài viết cùng chuyên mục

Khối lớp mầm – Kế hoạch tuần 04 – Tháng 04/2021

 Thứ Hoạt động Thứ hai 26.04.2021 Thứ ba 27.04.2021 Thứ tư 28.04.2021 Thứ năm 29.04.2021 Thứ sáu 30.04.2021 Đón trẻ -Trò chuyện về hình ảnh bé sưu tầm -Tròchuyện về sản phẩm tô màu hoặc xé dán các phương tiện giao thông đường thủy mà bé đã làm ở nhà. -Trò chuyện

Khối lớp mầm – Kế hoạch tuần 03 – Tháng 04/2021

           Thứ Hoạt động Thứ hai   19.04.2021 Thứ ba   20.04.2021 Thứ tư   21.04.2021 Thứ năm   22.04.2021 Thứ sáu    23.04.2021   Đón trẻ – Trò chuyện về  phương tiên giao thông  đường  hàng  không mà  bé  biết – Trò  chuyện  hôm nay bé  thấy 

Khối lớp mầm – Kế hoạch tuần 02 – Tháng 04/2021

NỘI DUNG THỨ HAI 12.04.2021 THỨ BA 13.04.2021 THỨ TƯ 14.04.2021 THỨ NĂM 15.04.2021 THỨ SÁU 16.04.2021 ĐÓN TRẺ -Trò chuyện về thời tiết trong ngày -Cô và trẻ quan sát và trò chuyện   về tranh chủ đề -Cô cho trẻ chơi tự do -Trò chuyện về  công việc của chú lái tàu hỏa […]

Khối lớp mầm – Kế hoạch tuần 01 – Tháng 04/2021

KẾ HOẠCH TUẦN 01/ 04 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Từ 05 / 04  -> 09/ 04  Thứ Hoạt động Thứ hai 05.04.2021 Thứ ba 06.04.2021 Thứ tư 07.04.2021 Thứ năm 08.04.2021 Thứ sáu 09.04.2021 Đón trẻ -Trò chuyện về ngày nghỉ của bé. -Trò chuyện về phương tiên giao thông mà bé biết 

Khối lớp mầm – Kế hoạch tuần 05 – Tháng 03/2021

KẾ HOẠCH TUẦN 5 THÁNG 03 Từ 29/03 đến 02/04/2021 Thứ Hoạt động Thứ hai 29/03/2021 Thứ ba 30/03/2021 Thứ tư 31/03/2021 Thứ năm 01/04/2021 Thứ sáu 02/04/2021   Đón trẻ – Trò chuyện về các công việc của trẻ diễn ra khi ở nhà. – Chơi tự do ở các góc   Thể dục