Khối Lớp mầm: 3-4 tuổi

Quý Phụ huynh có thể theo dõi hoạt động trong 1 tuần của trẻ khối Lớp Mầm (từ 3 đến 4 tuổi) tại đây:

Khối lớp mầm – Kế hoạch tuần 04 – Tháng 04/2021

 Thứ Hoạt động Thứ hai 26.04.2021 Thứ ba 27.04.2021 Thứ tư 28.04.2021 Thứ năm 29.04.2021 Thứ sáu 30.04.2021 Đón trẻ -Trò chuyện về hình ảnh bé sưu tầm -Tròchuyện về sản phẩm tô màu hoặc xé dán các phương tiện giao thông đường thủy mà bé đã làm ở nhà. -Trò chuyện với bé về […]

Khối lớp mầm – Kế hoạch tuần 03 – Tháng 04/2021

           Thứ Hoạt động Thứ hai   19.04.2021 Thứ ba   20.04.2021 Thứ tư   21.04.2021 Thứ năm   22.04.2021 Thứ sáu    23.04.2021   Đón trẻ – Trò chuyện về  phương tiên giao thông  đường  hàng  không mà  bé  biết – Trò  chuyện  hôm nay bé  thấy  phương  tiện gì bay trên bầu  trời […]

Khối lớp mầm – Kế hoạch tuần 02 – Tháng 04/2021

NỘI DUNG THỨ HAI 12.04.2021 THỨ BA 13.04.2021 THỨ TƯ 14.04.2021 THỨ NĂM 15.04.2021 THỨ SÁU 16.04.2021 ĐÓN TRẺ -Trò chuyện về thời tiết trong ngày -Cô và trẻ quan sát và trò chuyện   về tranh chủ đề -Cô cho trẻ chơi tự do -Trò chuyện về  công việc của chú lái tàu hỏa […]

Khối lớp mầm – Kế hoạch tuần 01 – Tháng 04/2021

KẾ HOẠCH TUẦN 01/ 04 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Từ 05 / 04  -> 09/ 04  Thứ Hoạt động Thứ hai 05.04.2021 Thứ ba 06.04.2021 Thứ tư 07.04.2021 Thứ năm 08.04.2021 Thứ sáu 09.04.2021 Đón trẻ -Trò chuyện về ngày nghỉ của bé. -Trò chuyện về phương tiên giao thông mà bé biết  […]

Khối lớp mầm – Kế hoạch tuần 05 – Tháng 03/2021

KẾ HOẠCH TUẦN 5 THÁNG 03 Từ 29/03 đến 02/04/2021 Thứ Hoạt động Thứ hai 29/03/2021 Thứ ba 30/03/2021 Thứ tư 31/03/2021 Thứ năm 01/04/2021 Thứ sáu 02/04/2021   Đón trẻ – Trò chuyện về các công việc của trẻ diễn ra khi ở nhà. – Chơi tự do ở các góc   Thể dục […]

Khối lớp mầm – Kế hoạch tuần 04 – Tháng 03/2021

KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 03 Từ 22/03 đến 26/03/2021 Thứ Hoạt động Thứ hai 22/03/2021 Thứ ba 23/03/2021 Thứ tư 24/03/2021 Thứ năm 25/03/2021 Thứ sáu 26/03/2021   Đón trẻ -Trò chuyện về nghề mà trẻ biết -Trò chuyện về thời tiết trong ngày -Trò chuyện về nghề của ba mẹ bé. Thể dục  […]

Khối lớp mầm – Kế hoạch tuần 03 – Tháng 03/2021

KẾ HOẠCH TUẦN 3 THÁNG 03  Từ 15/03 đến 19/03/2021 NỘI  DUNG Thứ hai 15/03/2021 Thứ ba 16/03/2021 Thứ tư 17/03/2021 Thứ năm 18/03/2021 Thứ sáu 19/03/2021 ĐÓN TRẺ -Trò chuyện về ngày  nghỉ của bé. -Trò chuyện về hình ảnh bé sưu tầm -Trò chuyện về nghề mà bé biết -Trò chuyện với bé về nghề của ba mẹ trẻ THỂ DỤC

Khối lớp mầm – Kế hoạch tuần 02 – Tháng 03/2021

Từ 08/03 đến 12/03/2021  Thứ Hoạt động Thứ hai 08/03/2021 Thứ ba 09/03/2021 Thứ tư 10/03/2021 Thứ năm 11/03/2021 Thứ sáu 12/03/2021 Đón trẻ -Trò chuyện về hình ảnh bé sưu tầm -Tròchuyện về những ngành nghể mà bé biết -Trò chuyện với bé về nghề nghiệp của bố mẹ Thể  dục sáng – Cho […]