Khối Lớp mầm: 3-4 tuổi

Quý Phụ huynh có thể theo dõi hoạt động trong 1 tuần của trẻ khối Lớp Mầm (từ 3 đến 4 tuổi) tại đây:

Khối lớp mầm – Kế hoạch tuần 05 – Tháng 10/2019

KẾ HOẠCH TUẦN 5 THÁNG 10 LỚP MẦM 1 Chủ đề:MUÔN THÚ TRONG TRỪNG Thời gian: từ ngày  28 đến ngày  01/10/2019 HOẠT ĐỘNG Thứ hai 28/10 Thứ ba 29/10 Thứ tư 30/10 Thứ năm 31/10 Thứ sáu 01/11 ĐÓN TRẺ  Trò chuyện về chú thỏ.    Trò chuyện với trẻ về nề nếp                        Trò […]

Khối lớp mầm – Kế hoạch tuần 04 – Tháng 10/2019

KẾ HOẠCH TUẦN LỚP MẦM 1 Chủ đề: ĐỒ DÙNG CỦA BÉ Thời gian: từ ngày 21 đến ngày  25/10/2019   HOẠT ĐỘNG Thứ hai 21/10 Thứ ba 22/10 Thứ tư 23/10 Thứ năm 24/10 Thứ sáu 25/10 ĐÓN TRẺ  Trò chuyện về trang phục     Trò chuyện về đôi dép           Trò chuyện về cách […]

Khối lớp mầm – Kế hoạch tuần 03 – Tháng 10/2019

KẾ HOẠCH TUẦN LỚP MẦM 1 Chủ đề:BÉ LÀM GÌ CHO BẢN THÂN Thời gian: từ ngày 14 đến ngày  18/10/2019   HOẠT ĐỘNG Thứ hai 14/10 Thứ ba 15/10 Thứ tư 15/10 Thứ năm 17/10 Thứ sáu 18/10 ĐÓN TRẺ   Trò chuyện về trang phục          Trò chuyện về tính thật thà                  Trò chuyện […]

Khối lớp mầm – Kế hoạch tuần 02 – Tháng 10/2019

KẾ HOẠCH TUẦN LỚP MẦM 1 Chủ đề: ĂN GÌ ĐỂ LỚP LÊN VÀ KHỎE MẠNH Thời gian: từ ngày 07 đến ngày  11/10/2019 HOẠT ĐỘNG Thứ hai 07/10 Thứ ba 08/10 Thứ tư 09/10 Thứ năm 10/10 Thứ sáu 11/10 ĐÓN TRẺ   – Trò chuyện về các loại thức ăn .    –  Trò chuyện […]

Khối lớp mầm – Kế hoạch tuần 01 – Tháng 10/2019

KẾ HOẠCH TUẦN LỚP MẦM 1 Chủ đề:LỚP HỌC CỦA BÉ Thời gian: từ ngày 30/09 đến ngày  04/10/2019 HOẠT ĐỘNG Thứ hai 30/09 Thứ ba 01/10 Thứ tư 01/10 Thứ năm 03/10 Thứ sáu 04/10 ĐÓN TRẺ   – Trò chuyện với trẻ về kí hiệu của bé.    -Trò chuyện với trẻ các vật […]

Khối lớp mầm – Kế hoạch tuần 04 – Tháng 09/2019

KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 9 LỚP MẦM 1 Chủ đề:  ĐỒ DÙNG CỦA BÉ Thời gian: từ ngày 23/ 09 đến ngày  27/09/2019   HOẠT ĐỘNG Thứ hai 23/09 Thứ ba 24/09 Thứ tư 25/09 Thứ năm 26/09 Thứ sáu 27/09 ĐÓN TRẺ – Trò chuyện về  đồ dùng đồ chơi Trò chuyện và […]

Khối lớp mầm – Kế hoạch tuần 03 – Tháng 09/2019

KẾ HOẠCH TUẦN 3 THÁNG 09 LỚP MẦM 1 Chủ đề:  BÉ NGOAN ĐẾN LỚP Thời gian: từ ngày 16/ 09 đến ngày  20/09/2019   HOẠT ĐỘNG Thứ hai 16/09 Thứ ba 17/09 Thứ tư 18/09 Thứ năm 19/09 Thứ sáu 20/09 ĐÓN TRẺ – Trò chuyện với trẻ về vị trí ngồi, ngủ và […]

Khối lớp mầm – Kế hoạch tuần 02 – Tháng 09/2019

KẾ HOẠCH TUẦN 2 THÁNG 09 LỚP MẦM 1 Chủ đề:  VUI HỘI TRĂNG TRẰM Thời gian: từ ngày 09/ 09 đến ngày  13/09/2019   HOẠT ĐỘNG Thứ hai 09/09 Thứ ba 10/09 Thứ tư 11/09 Thứ năm 12/09 Thứ sáu 13/09 ĐÓN TRẺ – Trò chuyện với trẻ về  ngày tết trung . Trò […]