Khối Lớp mầm: 3-4 tuổi

Quý Phụ huynh có thể theo dõi hoạt động trong 1 tuần của trẻ khối Lớp Mầm (từ 3 đến 4 tuổi) tại đây:

Khối lớp mầm – Kế hoạch tuần 04 – Tháng 12/2019

KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 12 LỚP MẦM 1 Chủ đề: BÉ VUI NOEL Thời gian: từ ngày  23 đến ngày  2712/2019 HOẠT ĐỘNG Thứ hai 23/12 Thứ ba 24/12 Thứ tư 25/12 Thứ năm 26/12 Thứ sáu 27/12 ĐÓN TRẺ Trò chuyện đầu tuần  Cho trẻ nghe nhạc noel. Cho trẻ xem hình noel. […]

Khối lớp mầm – Kế hoạch tuần 03 – Tháng 12/2019

KẾ HOẠCH TUẦN 3 THÁNG 12 LỚP MẦM 1 Chủ đề: BỐ MẸ  BÉ LÀM NGHỀ GÌ Thời gian: từ ngày 16 đến ngày  20/12/2019 HOẠT ĐỘNG Thứ hai 16/12 Thứ ba 17/12 Thứ tư 18/12 Thứ năm 19/12 Thứ sáu 20/12 ĐÓN TRẺ Trò chuyện về nghề của ba mẹ trẻ. Trò truyện về […]

Khối lớp mầm – Kế hoạch tuần 02 – Tháng 12/2019

KẾ HOẠCH TUẦN 2  THÁNG 12 LỚP MẦM 1 Chủ đề: CHÚ  BỘ ĐỘI Thời gian: từ ngày 09 đến ngày  13/12/2019 HOẠT ĐỘNG Thứ hai 09/12 Thứ ba 10/12 Thứ tư 11/12 Thứ năm 13/12 Thứ sáu 14/12 ĐÓN TRẺ Trò chuyện về hình chú bộ đội. Cho trẻ xem hình biển đảo. Trò […]

Khối lớp mầm – Kế hoạch tuần 01 – Tháng 12/2019

KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 12 LỚP MẦM 1 Chủ đề: Nghề bác sỹ Thời gian: từ ngày  02 đến ngày 06 /12/2019 HOẠT ĐỘNG Thứ hai 02/12 Thứ ba 03/12 Thứ tư 04/12 Thứ năm 05/12 Thứ sáu 06/12 ĐÓN TRẺ Trò chuyện về trang phục.  Trò chuyện về   cách đánh trăng.  Trò chuyện […]

Khối lớp mầm – Kế hoạch tuần 04 – Tháng 11/2019

KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 11 LỚP MẦM 1 Chủ đề:  Thế giới côn trùng Thời gian: từ ngày 25/11 đến ngày  29/11/2019   HOẠT ĐỘNG Thứ hai 25/11 Thứ ba 26/11 Thứ tư 27/11 Thứ năm 28/11 Thứ sáu 29/11 ĐÓN TRẺ Trò chuyện về con bướm. Trò chuyện về các loại côn trùng. […]

Khối lớp mầm – Kế hoạch tuần 03 – Tháng 11/2019

KẾ HOẠCH TUẦN 3 THÁNG 11 LỚP MẦM 1 Chủ đề: MỪNG LỄ TẶNG CÔ Thời gian: từ ngày  18 đến ngày  22/11/2019   HOẠT ĐỘNG Thứ hai 18/11 Thứ ba 19/11 Thứ tư 20/11 Thứ năm 21/11 Thứ sáu 22/11 ĐÓN TRẺ Trò chuyện với phụ huynh về tình hình của trẻ.   Trò […]

Khối lớp mầm – Kế hoạch tuần 02 – Tháng 11/2019

KẾ HOẠCH TUẦN 2 THÁNG 11 LỚP MẦM 1 Chủ đề: THÚ CƯNG ĐÁNG YÊU Thời gian: từ ngày 11 đến ngày 15 /11/2019   HOẠT ĐỘNG Thứ hai 11/11 Thứ ba 12/11 Thứ tư 13/11 Thứ năm 14/11 Thứ sáu 15/11 ĐÓN TRẺ Trò chuyện về hai ngày nghĩ.   Trò chuyện và hỏi […]

Khối lớp mầm – Kế hoạch tuần 01 – Tháng 11/2019

KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 11 LỚP MẦM 1 Chủ đề: CHÚ CÁ NGỘ NGHĨNH Thời gian: từ ngày 04 đến ngày  8/11/2019   HOẠT ĐỘNG Thứ hai 04/11 Thứ ba 05/11 Thứ tư 06/11 Thứ năm 07/11 Thứ sáu 08/11 ĐÓN TRẺ  Trò chuyện về con cá.      Trò chuyện với phụ huynh về […]