Khối lớp lá – Kế hoạch tuần 04 – Tháng 07/2017


Tuần lễ từ 24/07 /2017 đến 28/07/2017

LỚP LÁ 1

THỨ

ĐỀ TÀI

Thứ hai

24/07

–         Hát: “ Em yêu trường em ”.

–         Rèn đội hình đội ngũ.

–         Nét cong hở phải , nét cong hở trái.

–         Rèn bé không nhận quà từ người lạ.

–         Rèn kỹ năng ăn hết suất, tự súc miệng sau khi ăn.

–         Thơ: “Cô dạy”.

–         Cho trẻ chơi trò chơi “Cướp cờ”.

Thứ ba

25/07

–         Rèn kỹ năng tô màu nước.

–         Rèn viết nét thắt.

–         Rèn kỹ năng tự rủ bạn chơi và thỏa thuận.

–         Rèn kỹ năng chải răng đúng cách.

Thứ tư

26/07

–         Rèn bé nhận biết phía trên dưới , trước sau.

–         Rèn cho bé đếm theo khả năng.

–         Rèn kỹ năng gấp đồ dùng cá nhân.

–          Ca dao: “Công cha như núi thái sơn ”.

Thứ năm

27/07

–         Rèn gấp máy bay.

–         Làm quen chữ cái a, ă, â.

–         Rèn góc chơi xây dựng.

–         Rèn kỹ năng lau mặt đúng cách.

–         Rèn bé chơi những nơi an toàn, tránh nơi nguy hiểm.

–         Biết chào hỏi các cô chú trong trường.

Thứ sáu

28/07

–         Rèn kỹ năng vỗ theo phách  bài hát: “Em yêu trường em”.

–         Rèn kỹ năng biết tự bảo vệ bản thân.

–         Chơi trò chơi chuyền bóng qua chân.

–         Các câu đố về con vật.

–         Rèn bé thói quen bỏ rác đúng nơi quy định.

LỚP LÁ 2

THỨ

ĐỀ TÀI

Thứ hai

24/07

–          Rèn đội hình đội ngũ.

–          Rèn kỹ năng viết nét móc dưới.

–          Rèn kỹ năng rửa tay.

–          Cho trẻ chơi trò chơi mèo đuổi chuột.

Thứ ba

25/07

–          Cho bé nhận biết bảng chữ cái.

–          Rèn kỹ năng biết đón nhận bằng 2 tay và nói lời cảm ơn.

–          Rèn kỹ năng nặn; xoay tròn; ấn dẹt.

–          Rèn kỹ năng lau mặt đúng cách.

Thứ tư

26/07

–          Cho bé nhận biết m; n.

–          Rèn cho bé đếm theo khả năng.

–          Rèn kỹ năng gấp quần áo.

–          Thơ: “Hoa kết trái ”.

Thứ năm

27/07

–          Rèn kỹ năng viết nét móc trên.

–          Rèn góc chơi gia đình.

–          Rèn kỹ năng lau mặt đúng cách.

–          Chơi trò chơi mèo đuổi chuột.

Thứ sáu

28/07

–          Rèn nhảy bài (Bống bống bang bang).

–          Rèn kỹ năng biết gọi giúp đỡ khi gặp khó khăn.

–          Chơi trò chơi ném bóng vào rổ.

–          Ca dao: “Công cha như núi thái sơn”.

–          GDLG: “Biết chào hỏi ba mẹ và cô khi đến lớp”.

LỚP LÁ 3

THỨ

ĐỀ TÀI

Thứ hai

24/7

-Nghe nhạc: “Mời bạn ăn”.

-Rèn đội hình đội ngũ.

-Rèn kỹ năng chơi trò chơi có luật.

-Thơ: “Em yêu nhà em”.

-Rèn kỹ năng nặn: xoay tròn, ấn dẹp.

-Kỹ năng bảo vệ cơ thể theo thời tiết.

Thứ ba

25/7

-Rèn đội hình đội ngũ.

-Ôn nét xiên phải.

-Rèn kỹ năng nhận biết các trường hợp nguy hiểm, cần người lớn giúp đỡ.

-Rèn kỹ năng tự rủ bạn chơi và thỏa thuận.

-Ôn các chữ cái đã học.

-Chơi trò chơi “Thi ai chọn đúng”.

-Rèn kỹ năng lau mặt rửa tay đúng cách.

Thứ tư

26/7

-Cho bé nhận biết bảng chữ cái.

-Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách.

-Rèn cho bé đếm theo khả năng.

-Rèn kỹ năng gấp quần áo.

-Trả lời các câu đố về con vật.

Thứ năm

27/7

-Rèn kỹ năng nét móc xuôi.

-Rèn góc lắp ráp.

-Rèn kỹ năng thực hiện đúng luật chơi.

-Chơi trò chơi “ Rồng rắn lên mây”.

-Biết chào hỏi các cô chú trong trường.

Thứ sáu

28/7

-Rèn kỹ năng vỗ tay theo phách “Mời bạn ăn”.

-Rèn kỹ năng biết tự bảo vệ bản thân.

-Chơi trò chơi ném bóng vào rổ.

-Rèn kỹ năng biết chào hỏi người lớn khi gặp.

LỚP LÁ 4

THỨ

ĐỀ TÀI

Thứ hai

24/7

–         Nghe nhạc: “Đường và chân”.

–         Rèn kỹ năng xúc cơm.

–         Rèn kỹ năng nét xiên phải.

–         Rèn kỹ năng biết lắng nghe.

–         Rèn kỹ năng ăn hết suất, tự súc miệng sau khi ăn.

–         Bài thơ: “Em học toán”.

–         Cho trẻ chơi trò chơi “Úp lá khoai”.

Thứ ba

25/7

–         Rèn kỹ năng can đường cong.

–         Rèn kỹ năng nét xiên phải.

–         Rèn kỹ năng tự rủ bạn chơi và thỏa thuận.

–         Rèn kỹ năng lau mặt đúng cách.

Thứ tư

26/7

–         Cho bé nhận biết bảng chữ cái.

–         Rèn kỹ năng biết họp tác.

–         Rèn kỹ năng gấp quần áo.

–         Đồng dao: “Nu na nu nóng”.

Thứ năm

27/7

–         Trò chuyện đồ dùng đồ chơi trong lớp.

–         Rèn kỹ năng nét ngang.

–         Rèn góc chơi bác sĩ.

–         Rèn kỹ năng lau mặt đúng cách.

–         Chơi trò úp lá khoai.

–         Biết chào hỏi các cô chú trong trường.

Thứ sáu

28/7

–         Rèn kỹ năng vỗ tiết tấu chậm bài hát: “Đường và chân”.

–         Rèn kỹ năng biết giúp đỡ người khác.

–         Chơi trò chơi bỏ khăn.

–         Ca dao: “Lúa ngô là cô đậu nành”.

–         Rèn kỹ năng biết hợp tác.

LỚP LÁ 5

THỨ

ĐỀ TÀI

Thứ hai

24/07

-Bài thơ: “Lời bé”.

-Rèn đội hình đội ngũ.

-Rèn kỹ năng viết nét cong tròn.

-Rèn kỹ năng tự rủ bạn chơi và thỏa thuận.

-Rèn bé  kỹ năng đánh răng đúng cách.

-Bài hát: “Em tập chải răng”.

Thứ ba

25/07

-Rèn cho bé đếm theo khả năng.

-Nhận biết chữ m, n.

-Rèn kỹ năng viết nét móc hai đầu.

-Rèn kỹ năng không lấy quà từ người lạ.

-Rèn kỹ năng chải răng đúng cách.

Thứ tư

26/07

-Cho bé nhận biết bảng chữ cái.

-Rèn cho bé đếm theo khả năng.

-Rèn kỹ năng sao chép tên.

-Rèn kỹ năng gấp quần áo.

Thứ năm

27/07

-Rèn kỹ năng sao chép từ 1 đến 10.

-Rèn góc chơi xây dựng.

-Rèn kỹ năng lau mặt đúng cách.

-Chơi trò chơi thỏ về nhà.

-Biết chào hỏi mọi người xung quanh.

Thứ sáu

28/07

-Rèn kỹ năng vỗ tiết tấu chậm bài hát: “Đường và chân”.

-Rèn kỹ năng biết giúp đỡ người gặp khó khăn.

-Chơi trò chơi bò chui qua cổng.

-Ca dao: “Rềnh rềnh ràng ràng”.

-GDLG: “Biết xếp hàng chờ đến lượt, không xô đẩy hay chén lấn”.


Bài viết cùng chuyên mục

Khối lớp lá – Kế hoạch tuần 04 – Tháng 04/2021

NỘI DUNG THỨ  HAI 26/04   THỨ BA 27/04   THỨ TƯ 28/04   THỨ NĂM 29/04   THỨ SÁU 30/04   Sinh hoạt sáng CS 52. Sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đơn giản cùng người khác. CS 55. Đề nghị sự giúp đỡ của người khác khi cần thiết;   Giờ học DÂNG […]

Khối lớp lá – Kế hoạch tuần 03 – Tháng 04/2021

NỘI DUNG THỨ  HAI 19/04 THỨ BA 20/04 THỨ TƯ 21/04 THỨ NĂM 22/04 THỨ SÁU 23/04 Sinh hoạt sáng CS 50. Thể hiện sự thân thiện, đoàn kết với bạn bè. CS 51. Chấp nhận sự phân công của nhóm bạn và người lớn.   Giờ học Dạy hát: ông cháu NHẢY KHÉP VÀ […]

Khối lớp lá – Kế hoạch tuần 02 – Tháng 04/2021

NỘI DUNG THỨ  HAI 12/04 THỨ BA 13/04 THỨ TƯ 14/04 THỨ NĂM 15/04 THỨ SÁU 16/04 Sinh hoạt sáng CS 45. Sẵn sàng giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn. CS 46. Có nhóm bạn chơi thường xuyên.   Giờ học VẼ VỀ BIỂN NÉM TRÚNG ĐÍCH THẲNG ĐỨNG QUÊ HƯƠNG CỦA BÉ […]

Khối lớp lá – Kế hoạch tuần 01 – Tháng 04/2021

NỘI DUNG THỨ  HAI 05/04   THỨ BA 06/04   THỨ TƯ 07/04   THỨ NĂM 08/04   THỨ SÁU 09/04   Sinh hoạt sáng   Hiểu và làm theo được 2, 3 yêu cầu liên tiếp. Nghe hiểu nội dung các câu đơn, câu mở rộng, câu phức.     Giờ học CHO TÔI […]

Khối lớp chồi – Kế hoạch tuần 04 – Tháng 04/2021

 Thứ Hoạt động Thứ hai 26.04.2021 Thứ ba 27.04.2021 Thứ tư 28.04.2021 Thứ năm 29.04.2021 Thứ sáu 30.04.2021 Đón trẻ -Trò chuyện về hình ảnh bé sưu tầm -Tròchuyện về sản phẩm tô màu hoặc xé dán các phương tiện giao thông đường thủy mà bé đã làm ở nhà. -Trò chuyện