Khối lớp lá – Kế hoạch tuần 04 – Tháng 07/2017


Tuần lễ từ 24/07 /2017 đến 28/07/2017

LỚP LÁ 1

THỨ

ĐỀ TÀI

Thứ hai

24/07

–         Hát: “ Em yêu trường em ”.

–         Rèn đội hình đội ngũ.

–         Nét cong hở phải , nét cong hở trái.

–         Rèn bé không nhận quà từ người lạ.

–         Rèn kỹ năng ăn hết suất, tự súc miệng sau khi ăn.

–         Thơ: “Cô dạy”.

–         Cho trẻ chơi trò chơi “Cướp cờ”.

Thứ ba

25/07

–         Rèn kỹ năng tô màu nước.

–         Rèn viết nét thắt.

–         Rèn kỹ năng tự rủ bạn chơi và thỏa thuận.

–         Rèn kỹ năng chải răng đúng cách.

Thứ tư

26/07

–         Rèn bé nhận biết phía trên dưới , trước sau.

–         Rèn cho bé đếm theo khả năng.

–         Rèn kỹ năng gấp đồ dùng cá nhân.

–          Ca dao: “Công cha như núi thái sơn ”.

Thứ năm

27/07

–         Rèn gấp máy bay.

–         Làm quen chữ cái a, ă, â.

–         Rèn góc chơi xây dựng.

–         Rèn kỹ năng lau mặt đúng cách.

–         Rèn bé chơi những nơi an toàn, tránh nơi nguy hiểm.

–         Biết chào hỏi các cô chú trong trường.

Thứ sáu

28/07

–         Rèn kỹ năng vỗ theo phách  bài hát: “Em yêu trường em”.

–         Rèn kỹ năng biết tự bảo vệ bản thân.

–         Chơi trò chơi chuyền bóng qua chân.

–         Các câu đố về con vật.

–         Rèn bé thói quen bỏ rác đúng nơi quy định.

LỚP LÁ 2

THỨ

ĐỀ TÀI

Thứ hai

24/07

–          Rèn đội hình đội ngũ.

–          Rèn kỹ năng viết nét móc dưới.

–          Rèn kỹ năng rửa tay.

–          Cho trẻ chơi trò chơi mèo đuổi chuột.

Thứ ba

25/07

–          Cho bé nhận biết bảng chữ cái.

–          Rèn kỹ năng biết đón nhận bằng 2 tay và nói lời cảm ơn.

–          Rèn kỹ năng nặn; xoay tròn; ấn dẹt.

–          Rèn kỹ năng lau mặt đúng cách.

Thứ tư

26/07

–          Cho bé nhận biết m; n.

–          Rèn cho bé đếm theo khả năng.

–          Rèn kỹ năng gấp quần áo.

–          Thơ: “Hoa kết trái ”.

Thứ năm

27/07

–          Rèn kỹ năng viết nét móc trên.

–          Rèn góc chơi gia đình.

–          Rèn kỹ năng lau mặt đúng cách.

–          Chơi trò chơi mèo đuổi chuột.

Thứ sáu

28/07

–          Rèn nhảy bài (Bống bống bang bang).

–          Rèn kỹ năng biết gọi giúp đỡ khi gặp khó khăn.

–          Chơi trò chơi ném bóng vào rổ.

–          Ca dao: “Công cha như núi thái sơn”.

–          GDLG: “Biết chào hỏi ba mẹ và cô khi đến lớp”.

LỚP LÁ 3

THỨ

ĐỀ TÀI

Thứ hai

24/7

-Nghe nhạc: “Mời bạn ăn”.

-Rèn đội hình đội ngũ.

-Rèn kỹ năng chơi trò chơi có luật.

-Thơ: “Em yêu nhà em”.

-Rèn kỹ năng nặn: xoay tròn, ấn dẹp.

-Kỹ năng bảo vệ cơ thể theo thời tiết.

Thứ ba

25/7

-Rèn đội hình đội ngũ.

-Ôn nét xiên phải.

-Rèn kỹ năng nhận biết các trường hợp nguy hiểm, cần người lớn giúp đỡ.

-Rèn kỹ năng tự rủ bạn chơi và thỏa thuận.

-Ôn các chữ cái đã học.

-Chơi trò chơi “Thi ai chọn đúng”.

-Rèn kỹ năng lau mặt rửa tay đúng cách.

Thứ tư

26/7

-Cho bé nhận biết bảng chữ cái.

-Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách.

-Rèn cho bé đếm theo khả năng.

-Rèn kỹ năng gấp quần áo.

-Trả lời các câu đố về con vật.

Thứ năm

27/7

-Rèn kỹ năng nét móc xuôi.

-Rèn góc lắp ráp.

-Rèn kỹ năng thực hiện đúng luật chơi.

-Chơi trò chơi “ Rồng rắn lên mây”.

-Biết chào hỏi các cô chú trong trường.

Thứ sáu

28/7

-Rèn kỹ năng vỗ tay theo phách “Mời bạn ăn”.

-Rèn kỹ năng biết tự bảo vệ bản thân.

-Chơi trò chơi ném bóng vào rổ.

-Rèn kỹ năng biết chào hỏi người lớn khi gặp.

LỚP LÁ 4

THỨ

ĐỀ TÀI

Thứ hai

24/7

–         Nghe nhạc: “Đường và chân”.

–         Rèn kỹ năng xúc cơm.

–         Rèn kỹ năng nét xiên phải.

–         Rèn kỹ năng biết lắng nghe.

–         Rèn kỹ năng ăn hết suất, tự súc miệng sau khi ăn.

–         Bài thơ: “Em học toán”.

–         Cho trẻ chơi trò chơi “Úp lá khoai”.

Thứ ba

25/7

–         Rèn kỹ năng can đường cong.

–         Rèn kỹ năng nét xiên phải.

–         Rèn kỹ năng tự rủ bạn chơi và thỏa thuận.

–         Rèn kỹ năng lau mặt đúng cách.

Thứ tư

26/7

–         Cho bé nhận biết bảng chữ cái.

–         Rèn kỹ năng biết họp tác.

–         Rèn kỹ năng gấp quần áo.

–         Đồng dao: “Nu na nu nóng”.

Thứ năm

27/7

–         Trò chuyện đồ dùng đồ chơi trong lớp.

–         Rèn kỹ năng nét ngang.

–         Rèn góc chơi bác sĩ.

–         Rèn kỹ năng lau mặt đúng cách.

–         Chơi trò úp lá khoai.

–         Biết chào hỏi các cô chú trong trường.

Thứ sáu

28/7

–         Rèn kỹ năng vỗ tiết tấu chậm bài hát: “Đường và chân”.

–         Rèn kỹ năng biết giúp đỡ người khác.

–         Chơi trò chơi bỏ khăn.

–         Ca dao: “Lúa ngô là cô đậu nành”.

–         Rèn kỹ năng biết hợp tác.

LỚP LÁ 5

THỨ

ĐỀ TÀI

Thứ hai

24/07

-Bài thơ: “Lời bé”.

-Rèn đội hình đội ngũ.

-Rèn kỹ năng viết nét cong tròn.

-Rèn kỹ năng tự rủ bạn chơi và thỏa thuận.

-Rèn bé  kỹ năng đánh răng đúng cách.

-Bài hát: “Em tập chải răng”.

Thứ ba

25/07

-Rèn cho bé đếm theo khả năng.

-Nhận biết chữ m, n.

-Rèn kỹ năng viết nét móc hai đầu.

-Rèn kỹ năng không lấy quà từ người lạ.

-Rèn kỹ năng chải răng đúng cách.

Thứ tư

26/07

-Cho bé nhận biết bảng chữ cái.

-Rèn cho bé đếm theo khả năng.

-Rèn kỹ năng sao chép tên.

-Rèn kỹ năng gấp quần áo.

Thứ năm

27/07

-Rèn kỹ năng sao chép từ 1 đến 10.

-Rèn góc chơi xây dựng.

-Rèn kỹ năng lau mặt đúng cách.

-Chơi trò chơi thỏ về nhà.

-Biết chào hỏi mọi người xung quanh.

Thứ sáu

28/07

-Rèn kỹ năng vỗ tiết tấu chậm bài hát: “Đường và chân”.

-Rèn kỹ năng biết giúp đỡ người gặp khó khăn.

-Chơi trò chơi bò chui qua cổng.

-Ca dao: “Rềnh rềnh ràng ràng”.

-GDLG: “Biết xếp hàng chờ đến lượt, không xô đẩy hay chén lấn”.


Bài viết cùng chuyên mục

Khối lớp mầm – Kế hoạch tuần 05 – Tháng 12/2020

KẾ HOẠCH TUẦN 5 THÁNG 12 LỚP MẦM 1   Thời gian: từ ngày 28/12 đến ngày 01/01/2021   HOẠT ĐỘNG   Thứ hai (28/12)   Thứ ba (29/12)   Thứ tư (30/12)   Thứ năm (31/12)   Thứ sáu (01/01/2021)   Đón trẻ – Nhắc nhở trẻ thực hiện đều các biểu bảng -Bé […]

Khối lớp chồi – Kế hoạch tuần 05 – Tháng 12/2020

KẾ HOẠCH TUẦN 05/12/2020 Lớp Chồi 1 Thời gian: Từ ngày 28 /12 đến ngày 31/12/2020 HOẠT ĐỘNG Thứ hai (28-12) Thứ ba (29-12) Thứ tư (30-12) Thứ năm (31-12) Đón trẻ – Trẻ hát các bài hát trong chủ đề -Thể dục sáng – điểm danh – Trò chuyện với trẻ về các bọ

Khối lớp lá – Kế hoạch tuần 05 – Tháng 12/2020

KẾ HOẠCH TUẦN 5 THÁNG 12 LỚP LÁ 2 Chủ đề: ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG Thời gian: từ ngày 28/12 đến ngày 01/01/2021   HOẠT ĐỘNG Thứ hai (28/12) Thứ ba (29/12) Thứ tư (30/12) Thứ năm (31/12) Thứ sáu (1/1/2021) Đón trẻ Nhắc nhở chào ba mẹ và cô khi tới lớp Trò […]

Khối lớp Nhà Trẻ – Kế hoạch tuần 05 – Tháng 12/2020

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 5 THỨ THỨ 2 28/12/2020 THỨ 3 29/12/2020 THỨ 4 30/12/2020 THỨ 5 31/12/2020 THỨ 6 01/01/2021 ĐÓN TRẺ * Trò chuyện, đàm thoại về ba mẹ , ông bàtrong gia đình của  bé.      Trò chuyện với trẻ ở nhà bé nuôi những con vật gì THỂ DỤC SÁNG […]

Khối lớp Nhà Trẻ – Kế hoạch tuần 04 – Tháng 12/2020

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 4 LỚP NT1 THỨ THỨ 2 21/12/2020 THỨ 3 22/12/2020 THỨ 4 23/12/2020 THỨ 5 24/12/2020 THỨ 6 25/12/2020 ĐÓN TRẺ      Trò chuyện với trẻ ở nhà bé nuôi những con vật gì? THỂ DỤC SÁNG – Hô hấp: tập hít vào, thở ra – Tay:  Giơ cao, đưa […]