Khối lớp lá – Kế hoạch tuần 03 – Tháng 07/2017


LỚP LÁ 1

THỨ

ĐỀ TÀI

Thứ hai

17/07

–         Hát: “ Những khúc nhạc hồng ”.

–         Rèn đội hình đội ngũ.

–         Rèn viết nét khuyết trên.

–         Rèn kỹ năng biết tránh những nơi nguy hiểm.

–         Rèn kỹ năng ăn hết suất, tự súc miệng sau khi ăn.

–         Đồng dao: “ Ông giẳng ông giăng”.

–         Cho trẻ chơi trò chơi” Thỏ đổi lồng”.

Thứ ba

18/07

–         Rèn kỹ năng vẽ.

–         Rèn kỹ năng nét khuyết dưới.

–         Rèn kỹ năng tự rủ bạn chơi và thỏa thuận.

–         Rèn kỹ năng chải răng đúng cách.

Thứ tư

19/07

–         Nhận biết phía phải , phía trái.

–         Rèn cho bé đếm theo khả năng.

–         Rèn kỹ năng gấp quần áo.

–         Câu đố: “ Về các loại quả  ”.

Thứ năm

20/07

–         Trò chuyện đồ dùng đồ chơi trong lớp.

–         Rèn viết nét cong.

–         Rèn góc chơi xây dựng.

–         Rèn kỹ năng lau mặt đúng cách.

–         Chơi trò chơi ai nhanh hơn .

–         Biết chào hỏi khách khi có khách đến lớp.

Thứ sáu

21/07

–         Rèn kỹ năng Múa minh họa: “ Những khúc nhạc hồng” .

–         Rèn kỹ năng biết tự bảo vệ bản thân.

–         Chơi trò chơi chuyền bóng qua đầu.

–         Ca dao: “Ca dao cục tác lá chanh ”.

–         Rèn thói quen sắp xếp dép gọn gàng, bỏ rác đúng nơi quy định.

LỚP LÁ 2

THỨ

ĐỀ TÀI

Thứ hai

17/07

 

–          Bài hát: “Cháu yêu cô chú công nhân”.

–          Rèn đội hình đội ngũ.

–          Rèn kỹ năng viết nét xiên phải.

–          Rèn kỹ năng lau mặt đúng cách.

–          Rèn bé  ăn hết suất, tự súc miệng sau khi ăn.

–          Cho trẻ chơi trò truyền tin.

Thứ ba

18/07

–          Cho bé nhận biết chữ i; u; ư.

–          Rèn kỹ năng biết đón nhận bằng 2 tay và nói lời cảm ơn.

–          Rèn kỹ năng xếp dép nhà vệ sinh.

–          Rèn kỹ năng biết nói lời cảm ơn xin lỗi.

Thứ tư

19/07

–          Cho bé nhận biết m; n.

–          Rèn cho bé đếm theo khả năng.

–          Rèn kỹ năng gấp quần áo.

–          Thơ : “Giữa vòng gió thơm”.

Thứ năm

20/07

–          Rèn kỹ năng viết nét xiên trái.

–          Rèn góc chơi xây dựng.

–          Rèn kỹ năng lau mặt đúng cách.

–          Chơi trò chơi ai nhanh hơn.

–          Biết chào hỏi các cô chú trong trường.

Thứ sáu

21/07

–          Rèn kỹ năng vỗ tiết tấu chậm bài hát: “Cháu yêu cô chú công nhân”.

–          Rèn kỹ năng biết gọi giúp đỡ khi gặp khó khăn.

–          Chơi trò chơi tung bóng.

–          Ca dao: “Công cha như núi thái sơn”.

–          GDLG: “Biết chào hỏi ba mẹ và cô khi đến lớp”.

LỚP LÁ 3

THỨ

ĐỀ TÀI

Thứ hai

17/07

-Nghe nhạc: “Đường và chân”.

-Rèn đội hình đội ngũ.

-Rèn kỹ năng tự rủ bạn chơi và thỏa thuận.

-Thơ: “Mèo đi câu cá”.

-Rèn kỹ năng vẽ các nét cơ bản cong, thẳng.

-Kỹ năng bảo vệ cơ thể theo thời tiết.

Thứ ba

18/07

-Rèn đội hình đội ngũ.

-Ôn nét xiên trái.

-Rèn kỹ năng nhận biết các nơi nguy hiểm.

-Ôn các chữ cái đã học.

-Chơi trò chơi “Ai nhanh”.

Thứ tư

19/07

-Cho bé nhận biết bảng chữ cái.

-Rèn kỹ năng lau mặt rửa tay đúng cách.

-Rèn cho bé đếm theo khả năng.

-Rèn kỹ năng gấp quần áo.

-Trả lời các câu đố về thời tiết.

Thứ năm

20/07

 -Rèn kỹ năng nét xiên phải.

-Rèn góc tạo hình.

-Rèn kỹ năng lau mặt đúng cách.

-Chơi trò chơi “Chim sổ lồng”.

-Biết chào hỏi các cô chú trong trường.

Thứ sáu

21/07

-Rèn kỹ năng vỗ tay theo tiết tấu phối hợp “Đường và chân”.

-Rèn kỹ năng biết tự bảo vệ bản thân.

-Chơi trò chơi ném bóng.

-Rèn kỹ năng biết chào hỏi người lớn khi gặp.

LỚP LÁ 4

THỨ

ĐỀ TÀI

Thứ hai

17/07

–         Nghe nhạc: “Vườn trường mùa thu”.

–         Rèn kỹ năng ngồi đúng tư thế.

–         Rèn kỹ năng nét nằm ngang.

–         Rèn kỹ năng biết tránh những vật nguy hiểm.

–         Rèn kỹ năng ăn hết suất, tự súc miệng sau khi ăn..

–         Bài thơ : “Trăng sáng”.

–         Cho trẻ chơi trò chơi “Cướp cờ”.

Thứ ba

18/07

–         Rèn kỹ năng can đường thẳng.

–         Rèn kỹ năng nét nằm ngang.

–         Rèn kỹ năng tự rủ bạn chơi và thỏa thuận.

–         Rèn kỹ năng lau mặt đúng cách.

Thứ tư

19/07

–         Cho bé nhận biết bảng chữ cái.

–         Rèn kỹ năng nhận biết nguy hiểm.

–         Rèn kỹ năng gấp quần áo.

–         Đồng dao: “Xoè tay”.

Thứ năm

20/07

–         Trò chuyện đồ dùng đồ chơi trong lớp.

–         Rèn kỹ năng nét ngang.

–         Rèn góc chơi bác sĩ.

–         Rèn kỹ năng lau mặt đúng cách.

–         Chơi trò úp lá khoai.

–         Biết chào hỏi các cô chú trong trường.

Thứ sáu

21/07

–         Rèn kỹ năng vỗ tiết tấu chậm bài hát: “Vườn trường mùa thu”.

–         Rèn kỹ năng biết tự bảo vệ bản thân.

–         Chơi trò chơi lộn cầu vòng.

–         Ca dao: “Lúa ngô là cô đậu nành”.

–         Rèn kỹ năng xử lý thức ăn nóng.

LỚP LÁ 5

THỨ

ĐỀ TÀI

Thứ hai

17/7

-Bài thơ: “Bàn tay cô giáo”.

-Rèn đội hình đội ngũ.

-Rèn kỹ năng viết nét móc hai đầu.

-Rèn kỹ năng tự rủ bạn chơi và thỏa thuận.

-Rèn bé  kỹ năng đội mũ bảo hiểm đúng cách.

-Bài hát: “Mẹ ơi tại sao”.

Thứ ba

18/07

-Rèn kỹ năng cầm kéo cắt.

-Nhận biết chữ a, ă, â.

-Rèn kỹ năng viết nét móc hai đầu.

-Rèn kỹ năng biết tránh những nơi nguy hiểm.

-Rèn kỹ năng chải răng đúng cách.

Thứ tư

19/07

-Cho bé nhận biết bảng chữ cái.

-Rèn cho bé đếm theo khả năng.

-Rèn kỹ năng sao chép từ 1 đến 10.

-Rèn kỹ năng gấp quần áo.

Thứ năm

20/07

-Rèn kỹ năng sao chép tên.

-Rèn góc chơi xây dựng.

-Rèn kỹ năng lau mặt đúng cách.

-Chơi trò chơi đua thuyền.

-Biết chào hỏi mọi người xung quanh.

Thứ sáu

21/07

-Rèn kỹ năng vỗ tiết tấu chậm bài hát: “Đường và chân”.

-Rèn kỹ năng biết tự bảo vệ bản thân tránh nhưng nơi nguy hiểm.

-Chơi trò chơi đập bóng.

-Ca dao: “Rềnh rềnh ràng ràng”.

-GDLG: “Biết xếp hàng chờ đến lượt, không xô đẩy hay chén lấn”.

THƠ: BÀN TAY CÔ GIÁO
Bàn tay cô giáo
Tết tóc cho em
Về nhà mẹ khen
Tay cô đến khéo!
Bàn tay cô giáo
Vá áo cho em
Như tay chị cả
Như tay mẹ hiền.

Hai bàn tay cô
Dạy em múa dẻo
Hai bàn tay cô
Dạy em đến khéo
Cô dắt em đi
Trên đường tới lớp
Đường đẹp quê hương
Đường dài đất nước.
(Tác giả: Định Hải)


Bài viết cùng chuyên mục

Khối lớp chồi – Kế hoạch tuần 02 – Tháng 01/2020

KẾ HOẠCH TUẦN 2 THÁNG 01 NĂM 2020 LỚP CHỒI 1   KẾ HOẠCH TUẦN 2 THÁNG 01 NĂM 2020 LỚP CHỒI 2 Chủ đề: Bông hoa mùa xuân Thời gian: Từ ngày 06 /12 đến ngày10 /01/2020   HOẠT ĐỘNG Thứ hai (06/01) Thứ ba (07/01) Thứ tư (08/01) Thứ năm (09/01) Thứ sáu […]

Khối lớp chồi – Kế hoạch tuần 01 – Tháng 01/2020

KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 01 NĂM 2020 LỚP CHỒI 1   KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 01 NĂM 2020 LỚP CHỒI 2 Chủ đề : Gia đình be yêu Thời gian: Từ ngày 30/12 đến ngày 03/01/2020   HOẠT ĐỘNG Thứ hai (30/12) Thứ ba 31/12 Thứ tư (01/01) Thứ năm (02/01) Thứ sáu […]

Khối lớp lá – Kế hoạch tuần 03 – Tháng 01/2020

KẾ HOẠCH TUẦN 3 THÁNG 01 NĂM 2020 LỚP LÁ 1 CHỦ ĐỀ: NGÀY TẾT QUÊ EM TỪ 13/1 ĐẾN 17/1/2020  Nội dung Thứ hai 13/1 Thứ ba 14/1 Thứ tư 15/1 Thứ năm 16/1 Thứ sáu 17/1 Đón trẻ Thể dục sáng –      Kể về hai ngày nghỉ vừa rồi –      TDS – Điểm […]

Khối lớp lá – Kế hoạch tuần 02 – Tháng 01/2020

KẾ HOẠCH TUẦN 2 THÁNG 01 NĂM 2020 LỚP LÁ 1 CHỦ ĐỀ: MỘT SỐ LOẠI RAU ĂN TRÁI TỪ 6/1 ĐẾN 10/1/2020  Nội dung Thứ hai 6/11 Thứ ba 7/1 Thứ tư 8/1 Thứ  năm 9/1 Thứ sáu 10/1 Đón trẻ Thể dục sáng –      Kể về hai ngày nghỉ vừa rồi –      Trẻ […]

Khối lớp lá – Kế hoạch tuần 01 – Tháng 01/2020

KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 01 NĂM 2020 LỚP LÁ 1 CHỦ ĐỀ: MỘT SỐ LOẠI RAU ĂN LÁ TỪ 30/12/2019  ĐẾN 3/1/2020  Nội dung Thứ hai 30/12 Thứ ba 31/12 Thứ tư 1/11 Thứ năm 2/1 Thứ sáu 3/1 Đón trẻ Thể dục sáng – Chơi trò chơi cùng cô – Thể dục sáng- […]