Khối lớp lá – Kế hoạch tuần 02 – Tháng 07/2017


Tuần lễ từ 10/07/2017  đến 14/07/2017

LỚP LÁ 1

THỨ

ĐỀ TÀI

Thứ hai

10/07

–         Hát: “ Bầu và bí ”.

–         Rèn đội hình đội ngũ.

–         Rèn viết nét móc trên.

–         Rèn kỹ năng biết tránh những nơi nguy hiểm.

–         Rèn kỹ năng ăn hết suất, tự súc miệng sau khi ăn.

–         Thơ: “ Trăng ơi từ đâu đến”.

–         Cho trẻ chơi trò chơi” Thỏ đổi lồng”.

Thứ ba

11/07

–         Rèn kỹ năng vẽ với màu nước.

–         Rèn kỹ năng nét khuyết trên.

–         Rèn kỹ năng tự rủ bạn chơi và thỏa thuận.

–         Rèn kỹ năng chải răng đúng cách.

Thứ tư

12/07

–         Rèn bé cắt theo đường thẳng.

–         Rèn cho bé đếm theo khả năng.

–         Rèn kỹ năng gấp quần áo.

–         Câu đố về các con vật.

Thứ năm

13/07

–         Trò chuyện đồ dùng đồ chơi trong lớp.

–         Rèn kỹ năng nét ngang.

–         Rèn góc chơi xây dựng.

–         Rèn kỹ năng lau mặt đúng cách.

–         Chơi trò chơi ai nhanh hơn.

–         Biết chào hỏi khách khi khách đến lớp.

Thứ sáu

14/07

–         Rèn kỹ năng vỗ tiết tấu phối hợp  bài hát: “Bầu và bí”

–         Rèn kỹ năng biết tự bảo vệ bản thân.

–         Chơi trò chơi chuyền bóng qua đầu.

–         Ca dao: “ Ca dao cục tác lá chanh ”.

–         Rèn kỹ năng biết nói cảm ơn và xin lỗi.

LỚP LÁ 2

THỨ

ĐỀ TÀI

Thứ hai

03/07

–         Bài hát: “Vườn trường mùa thu”.

–         Rèn đội hình đội ngũ.

–         Rèn kỹ năng viết nét xiên phải.

–         Rèn kỹ năng tự rủ bạn chơi và thỏa thuận

–         Rèn bé  ăn hết suất, tự súc miệng sau khi ăn.

–         Cho trẻ chơi trò chơi “tìm bạn”.

Thứ ba

04/07

–         Cho bé nhận biết e,ê,I,t.

–         Rèn kỹ năng biết đón nhận bằng 2 tay và nói lời cảm ơn.

–         Rèn kỹ năng biết tránh những nơi nguy hiểm.

–         Rèn kỹ năng lau mặt đúng cách.

Thứ tư

05/07

–         Cho bé ôn e,ê,I,t.

–         Rèn cho bé đếm theo khả năng.

–         Rèn kỹ năng gấp quần áo.

–         Thơ : “ Hạt gạo làng ta ”.

Thứ năm

06/07

–         Rèn kỹ năng viết nét xiên trái .

–         Rèn góc chơi xây dựng.

–         Rèn kỹ năng lau mặt đúng cách.

–         Chơi trò “tay cầm tay”.

–         Biết chào hỏi các cô chú trong trường.

Thứ sáu

07/07

–         Rèn kỹ năng vỗ tiết tấu chậm bài hát: “Vườn trường mùa thu”.

–         Rèn kỹ năng biết gọi giúp đỡ khi gặp khó khăn.

–         Chơi trò chơi tung bóng.

–         Đồng dao: “Hỏi tuổi”.

–         GDLG: “Biết chào hỏi ba mẹ và cô khi đến lớp”.

LỚP LÁ 3

THỨ

ĐỀ TÀI

Thứ hai

10/07

-Nghe nhạc: ‘ bàn tay cô giáo”.

-Rèn đội hình đội ngũ.

-Rèn kỹ năng ôn nét ngang.

-Rèn kỹ năng tự rủ bạn chơi và thỏa thuận.

-Rèn kỹ năng vẽ các nét cong, tô màu.

-Thơ: “Gấu qua cầu”.

-Cho trẻ chơi trò chơi ‘Chạy tiếp cờ”.

Thứ ba

11/07

-Rèn đội hình đội ngũ.

-Rèn kỹ năng nét  xiên trái.

-Rèn kỹ năng nhận biết các trường hợp nguy hiểm.

-Ôn các chữ cái đã học.

Thứ tư

12/07

-Cho bé nhận biết bảng chữ cái.

-Rèn cho bé đếm theo khả năng.

-Rèn kỹ năng gấp quần áo.

-Trả lời các câu đố về con vật.

Thứ năm

13/07

        -Rèn kỹ năng nét xiên trái.

-Rèn góc xây dựng.

-Rèn kỹ năng lau mặt đúng cách.

-Chơi trò chơi ai tinh mắt.

-Biết chào hỏi các cô chú trong trường.

Thứ sáu

14/07

-Rèn kỹ năng vân động minh họa “ Bàn tay cô giáo”.

-Rèn kỹ năng biết tự bảo vệ bản thân.

-Chơi trò chơi tung bóng.

-Rèn kỹ năng biết nói cảm ơn và xin lỗi.

LỚP LÁ 4

THỨ

ĐỀ TÀI

Thứ hai

10/07

–         Nghe nhạc: “Ngày vui của bé ”.

–         Rèn kỹ năng ngồi đúng tư thế.

–         Rèn kỹ năng nét thẳng đứng.

–         Rèn kỹ năng biết tránh những nơi nguy hiểm.

–         Rèn kỹ năng ăn hết suất, tự súc miệng sau khi ăn.

–         Đồng dao: “Con cua mà có hai càng”.

–         Cho trẻ chơi trò chơi “Ai nhanh hơn”.

Thứ ba

11/07

–         Rèn kỹ năng bôi hồ.

–         Rèn kỹ năng nét ngang.

–         Rèn kỹ năng tự rủ bạn chơi và thỏa thuận.

–         Rèn kỹ năng lau mặt đúng cách.

Thứ tư

12/07

–         Cho bé nhận biết bảng chữ cái.

–         Rèn kỹ năng nhận biết nguy hiểm.

–         Rèn kỹ năng gấp quần áo.

–         Đồng dao: “ Xoè tay ”.

Thứ năm

13/07

–         Trò chuyện đồ dùng đồ chơi trong lớp.

–         Rèn kỹ năng nét ngang.

–         Rèn góc chơi gia đình.

–         Rèn kỹ năng lau mặt đúng cách.

–         Chơi trò chơi bỏ khăn.

–         Biết chào hỏi các cô chú trong trường.

Thứ sáu

14/07

–         Rèn kỹ năng vỗ tiết tấu chậm bài hát: “ Ngày vui của bé ”.

–         Rèn kỹ năng biết tự bảo vệ bản thân.

–         Chơi trò chơi chuyền bóng qua chân.

–         Ca dao: “ Ca dao cục tác lá chanh ”.

–         Rèn kỹ năng xử lý thức ăn nóng.

LỚP LÁ 5

THỨ

ĐỀ TÀI

Thứ hai

10/07

-Bài thơ: “ Cái bát xinh xinh”.

-Rèn đội hình đội ngũ.

-Rèn kỹ năng viết nét móc trên.

-Rèn kỹ năng tự rủ bạn chơi và thỏa thuận.

-Rèn bé  kỹ năng chải răng đúng cách.

-Bài hát: “ Đường và chân”.

Thứ ba

11/07

-Rèn kỹ năng cầm kéo cắt .

-Nhận biết chữ o, ô, ơ.

-Rèn kỹ năng viết nét móc trên.

-Rèn kỹ năng biết tránh những nơi nguy hiểm.

-Rèn kỹ năng chải răng đúng cách.

Thứ tư

12/07

-Cho bé nhận biết bảng chữ cái.

-Rèn cho bé đếm theo khả năng.

-Rèn kỹ năng gấp quần áo.

-Đồng dao: “ Con công hay múa”.

Thứ năm

13/07

-Trò chuyện đồ dùng đồ chơi trong lớp.

-Rèn kỹ năng viết nét móc dưới .

-Rèn góc chơi xây dựng.

-Rèn kỹ năng lau mặt đúng cách.

-Chơi trò chơi ai nhanh hơn.

-Biết chào hỏi người lớn.

Thứ sáu

14/07

-Rèn kỹ năng vỗ tiết tấu chậm bài hát: “Đường và chân”.

-Rèn kỹ năng biết tự bảo vệ bản thân.

-Chơi trò chơi tung bóng.

-Ca dao: “ Công cha như núi thái sơn”.

-GDLG:” biết chào hỏi, cảm ơn và xin lỗi.


Bài viết cùng chuyên mục

Khối lớp lá – Kế hoạch tuần 04 – Tháng 04/2021

NỘI DUNG THỨ  HAI 26/04   THỨ BA 27/04   THỨ TƯ 28/04   THỨ NĂM 29/04   THỨ SÁU 30/04   Sinh hoạt sáng CS 52. Sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đơn giản cùng người khác. CS 55. Đề nghị sự giúp đỡ của người khác khi cần thiết;   Giờ học DÂNG […]

Khối lớp lá – Kế hoạch tuần 03 – Tháng 04/2021

NỘI DUNG THỨ  HAI 19/04 THỨ BA 20/04 THỨ TƯ 21/04 THỨ NĂM 22/04 THỨ SÁU 23/04 Sinh hoạt sáng CS 50. Thể hiện sự thân thiện, đoàn kết với bạn bè. CS 51. Chấp nhận sự phân công của nhóm bạn và người lớn.   Giờ học Dạy hát: ông cháu NHẢY KHÉP VÀ […]

Khối lớp lá – Kế hoạch tuần 02 – Tháng 04/2021

NỘI DUNG THỨ  HAI 12/04 THỨ BA 13/04 THỨ TƯ 14/04 THỨ NĂM 15/04 THỨ SÁU 16/04 Sinh hoạt sáng CS 45. Sẵn sàng giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn. CS 46. Có nhóm bạn chơi thường xuyên.   Giờ học VẼ VỀ BIỂN NÉM TRÚNG ĐÍCH THẲNG ĐỨNG QUÊ HƯƠNG CỦA BÉ […]

Khối lớp lá – Kế hoạch tuần 01 – Tháng 04/2021

NỘI DUNG THỨ  HAI 05/04   THỨ BA 06/04   THỨ TƯ 07/04   THỨ NĂM 08/04   THỨ SÁU 09/04   Sinh hoạt sáng   Hiểu và làm theo được 2, 3 yêu cầu liên tiếp. Nghe hiểu nội dung các câu đơn, câu mở rộng, câu phức.     Giờ học CHO TÔI […]

Khối lớp chồi – Kế hoạch tuần 04 – Tháng 04/2021

 Thứ Hoạt động Thứ hai 26.04.2021 Thứ ba 27.04.2021 Thứ tư 28.04.2021 Thứ năm 29.04.2021 Thứ sáu 30.04.2021 Đón trẻ -Trò chuyện về hình ảnh bé sưu tầm -Tròchuyện về sản phẩm tô màu hoặc xé dán các phương tiện giao thông đường thủy mà bé đã làm ở nhà. -Trò chuyện