Khối lớp lá – Kế hoạch tuần 02 – Tháng 07/2017


Tuần lễ từ 10/07/2017  đến 14/07/2017

LỚP LÁ 1

THỨ

ĐỀ TÀI

Thứ hai

10/07

–         Hát: “ Bầu và bí ”.

–         Rèn đội hình đội ngũ.

–         Rèn viết nét móc trên.

–         Rèn kỹ năng biết tránh những nơi nguy hiểm.

–         Rèn kỹ năng ăn hết suất, tự súc miệng sau khi ăn.

–         Thơ: “ Trăng ơi từ đâu đến”.

–         Cho trẻ chơi trò chơi” Thỏ đổi lồng”.

Thứ ba

11/07

–         Rèn kỹ năng vẽ với màu nước.

–         Rèn kỹ năng nét khuyết trên.

–         Rèn kỹ năng tự rủ bạn chơi và thỏa thuận.

–         Rèn kỹ năng chải răng đúng cách.

Thứ tư

12/07

–         Rèn bé cắt theo đường thẳng.

–         Rèn cho bé đếm theo khả năng.

–         Rèn kỹ năng gấp quần áo.

–         Câu đố về các con vật.

Thứ năm

13/07

–         Trò chuyện đồ dùng đồ chơi trong lớp.

–         Rèn kỹ năng nét ngang.

–         Rèn góc chơi xây dựng.

–         Rèn kỹ năng lau mặt đúng cách.

–         Chơi trò chơi ai nhanh hơn.

–         Biết chào hỏi khách khi khách đến lớp.

Thứ sáu

14/07

–         Rèn kỹ năng vỗ tiết tấu phối hợp  bài hát: “Bầu và bí”

–         Rèn kỹ năng biết tự bảo vệ bản thân.

–         Chơi trò chơi chuyền bóng qua đầu.

–         Ca dao: “ Ca dao cục tác lá chanh ”.

–         Rèn kỹ năng biết nói cảm ơn và xin lỗi.

LỚP LÁ 2

THỨ

ĐỀ TÀI

Thứ hai

03/07

–         Bài hát: “Vườn trường mùa thu”.

–         Rèn đội hình đội ngũ.

–         Rèn kỹ năng viết nét xiên phải.

–         Rèn kỹ năng tự rủ bạn chơi và thỏa thuận

–         Rèn bé  ăn hết suất, tự súc miệng sau khi ăn.

–         Cho trẻ chơi trò chơi “tìm bạn”.

Thứ ba

04/07

–         Cho bé nhận biết e,ê,I,t.

–         Rèn kỹ năng biết đón nhận bằng 2 tay và nói lời cảm ơn.

–         Rèn kỹ năng biết tránh những nơi nguy hiểm.

–         Rèn kỹ năng lau mặt đúng cách.

Thứ tư

05/07

–         Cho bé ôn e,ê,I,t.

–         Rèn cho bé đếm theo khả năng.

–         Rèn kỹ năng gấp quần áo.

–         Thơ : “ Hạt gạo làng ta ”.

Thứ năm

06/07

–         Rèn kỹ năng viết nét xiên trái .

–         Rèn góc chơi xây dựng.

–         Rèn kỹ năng lau mặt đúng cách.

–         Chơi trò “tay cầm tay”.

–         Biết chào hỏi các cô chú trong trường.

Thứ sáu

07/07

–         Rèn kỹ năng vỗ tiết tấu chậm bài hát: “Vườn trường mùa thu”.

–         Rèn kỹ năng biết gọi giúp đỡ khi gặp khó khăn.

–         Chơi trò chơi tung bóng.

–         Đồng dao: “Hỏi tuổi”.

–         GDLG: “Biết chào hỏi ba mẹ và cô khi đến lớp”.

LỚP LÁ 3

THỨ

ĐỀ TÀI

Thứ hai

10/07

-Nghe nhạc: ‘ bàn tay cô giáo”.

-Rèn đội hình đội ngũ.

-Rèn kỹ năng ôn nét ngang.

-Rèn kỹ năng tự rủ bạn chơi và thỏa thuận.

-Rèn kỹ năng vẽ các nét cong, tô màu.

-Thơ: “Gấu qua cầu”.

-Cho trẻ chơi trò chơi ‘Chạy tiếp cờ”.

Thứ ba

11/07

-Rèn đội hình đội ngũ.

-Rèn kỹ năng nét  xiên trái.

-Rèn kỹ năng nhận biết các trường hợp nguy hiểm.

-Ôn các chữ cái đã học.

Thứ tư

12/07

-Cho bé nhận biết bảng chữ cái.

-Rèn cho bé đếm theo khả năng.

-Rèn kỹ năng gấp quần áo.

-Trả lời các câu đố về con vật.

Thứ năm

13/07

        -Rèn kỹ năng nét xiên trái.

-Rèn góc xây dựng.

-Rèn kỹ năng lau mặt đúng cách.

-Chơi trò chơi ai tinh mắt.

-Biết chào hỏi các cô chú trong trường.

Thứ sáu

14/07

-Rèn kỹ năng vân động minh họa “ Bàn tay cô giáo”.

-Rèn kỹ năng biết tự bảo vệ bản thân.

-Chơi trò chơi tung bóng.

-Rèn kỹ năng biết nói cảm ơn và xin lỗi.

LỚP LÁ 4

THỨ

ĐỀ TÀI

Thứ hai

10/07

–         Nghe nhạc: “Ngày vui của bé ”.

–         Rèn kỹ năng ngồi đúng tư thế.

–         Rèn kỹ năng nét thẳng đứng.

–         Rèn kỹ năng biết tránh những nơi nguy hiểm.

–         Rèn kỹ năng ăn hết suất, tự súc miệng sau khi ăn.

–         Đồng dao: “Con cua mà có hai càng”.

–         Cho trẻ chơi trò chơi “Ai nhanh hơn”.

Thứ ba

11/07

–         Rèn kỹ năng bôi hồ.

–         Rèn kỹ năng nét ngang.

–         Rèn kỹ năng tự rủ bạn chơi và thỏa thuận.

–         Rèn kỹ năng lau mặt đúng cách.

Thứ tư

12/07

–         Cho bé nhận biết bảng chữ cái.

–         Rèn kỹ năng nhận biết nguy hiểm.

–         Rèn kỹ năng gấp quần áo.

–         Đồng dao: “ Xoè tay ”.

Thứ năm

13/07

–         Trò chuyện đồ dùng đồ chơi trong lớp.

–         Rèn kỹ năng nét ngang.

–         Rèn góc chơi gia đình.

–         Rèn kỹ năng lau mặt đúng cách.

–         Chơi trò chơi bỏ khăn.

–         Biết chào hỏi các cô chú trong trường.

Thứ sáu

14/07

–         Rèn kỹ năng vỗ tiết tấu chậm bài hát: “ Ngày vui của bé ”.

–         Rèn kỹ năng biết tự bảo vệ bản thân.

–         Chơi trò chơi chuyền bóng qua chân.

–         Ca dao: “ Ca dao cục tác lá chanh ”.

–         Rèn kỹ năng xử lý thức ăn nóng.

LỚP LÁ 5

THỨ

ĐỀ TÀI

Thứ hai

10/07

-Bài thơ: “ Cái bát xinh xinh”.

-Rèn đội hình đội ngũ.

-Rèn kỹ năng viết nét móc trên.

-Rèn kỹ năng tự rủ bạn chơi và thỏa thuận.

-Rèn bé  kỹ năng chải răng đúng cách.

-Bài hát: “ Đường và chân”.

Thứ ba

11/07

-Rèn kỹ năng cầm kéo cắt .

-Nhận biết chữ o, ô, ơ.

-Rèn kỹ năng viết nét móc trên.

-Rèn kỹ năng biết tránh những nơi nguy hiểm.

-Rèn kỹ năng chải răng đúng cách.

Thứ tư

12/07

-Cho bé nhận biết bảng chữ cái.

-Rèn cho bé đếm theo khả năng.

-Rèn kỹ năng gấp quần áo.

-Đồng dao: “ Con công hay múa”.

Thứ năm

13/07

-Trò chuyện đồ dùng đồ chơi trong lớp.

-Rèn kỹ năng viết nét móc dưới .

-Rèn góc chơi xây dựng.

-Rèn kỹ năng lau mặt đúng cách.

-Chơi trò chơi ai nhanh hơn.

-Biết chào hỏi người lớn.

Thứ sáu

14/07

-Rèn kỹ năng vỗ tiết tấu chậm bài hát: “Đường và chân”.

-Rèn kỹ năng biết tự bảo vệ bản thân.

-Chơi trò chơi tung bóng.

-Ca dao: “ Công cha như núi thái sơn”.

-GDLG:” biết chào hỏi, cảm ơn và xin lỗi.


Bài viết cùng chuyên mục

Khối lớp mầm – Kế hoạch tuần 05 – Tháng 12/2020

KẾ HOẠCH TUẦN 5 THÁNG 12 LỚP MẦM 1   Thời gian: từ ngày 28/12 đến ngày 01/01/2021   HOẠT ĐỘNG   Thứ hai (28/12)   Thứ ba (29/12)   Thứ tư (30/12)   Thứ năm (31/12)   Thứ sáu (01/01/2021)   Đón trẻ – Nhắc nhở trẻ thực hiện đều các biểu bảng -Bé […]

Khối lớp chồi – Kế hoạch tuần 05 – Tháng 12/2020

KẾ HOẠCH TUẦN 05/12/2020 Lớp Chồi 1 Thời gian: Từ ngày 28 /12 đến ngày 31/12/2020 HOẠT ĐỘNG Thứ hai (28-12) Thứ ba (29-12) Thứ tư (30-12) Thứ năm (31-12) Đón trẻ – Trẻ hát các bài hát trong chủ đề -Thể dục sáng – điểm danh – Trò chuyện với trẻ về các bọ

Khối lớp lá – Kế hoạch tuần 05 – Tháng 12/2020

KẾ HOẠCH TUẦN 5 THÁNG 12 LỚP LÁ 2 Chủ đề: ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG Thời gian: từ ngày 28/12 đến ngày 01/01/2021   HOẠT ĐỘNG Thứ hai (28/12) Thứ ba (29/12) Thứ tư (30/12) Thứ năm (31/12) Thứ sáu (1/1/2021) Đón trẻ Nhắc nhở chào ba mẹ và cô khi tới lớp Trò […]

Khối lớp Nhà Trẻ – Kế hoạch tuần 05 – Tháng 12/2020

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 5 THỨ THỨ 2 28/12/2020 THỨ 3 29/12/2020 THỨ 4 30/12/2020 THỨ 5 31/12/2020 THỨ 6 01/01/2021 ĐÓN TRẺ * Trò chuyện, đàm thoại về ba mẹ , ông bàtrong gia đình của  bé.      Trò chuyện với trẻ ở nhà bé nuôi những con vật gì THỂ DỤC SÁNG […]

Khối lớp Nhà Trẻ – Kế hoạch tuần 04 – Tháng 12/2020

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 4 LỚP NT1 THỨ THỨ 2 21/12/2020 THỨ 3 22/12/2020 THỨ 4 23/12/2020 THỨ 5 24/12/2020 THỨ 6 25/12/2020 ĐÓN TRẺ      Trò chuyện với trẻ ở nhà bé nuôi những con vật gì? THỂ DỤC SÁNG – Hô hấp: tập hít vào, thở ra – Tay:  Giơ cao, đưa […]