Khối lớp lá – Kế hoạch tuần 02 – Tháng 07/2017


Tuần lễ từ 10/07/2017  đến 14/07/2017

LỚP LÁ 1

THỨ

ĐỀ TÀI

Thứ hai

10/07

–         Hát: “ Bầu và bí ”.

–         Rèn đội hình đội ngũ.

–         Rèn viết nét móc trên.

–         Rèn kỹ năng biết tránh những nơi nguy hiểm.

–         Rèn kỹ năng ăn hết suất, tự súc miệng sau khi ăn.

–         Thơ: “ Trăng ơi từ đâu đến”.

–         Cho trẻ chơi trò chơi” Thỏ đổi lồng”.

Thứ ba

11/07

–         Rèn kỹ năng vẽ với màu nước.

–         Rèn kỹ năng nét khuyết trên.

–         Rèn kỹ năng tự rủ bạn chơi và thỏa thuận.

–         Rèn kỹ năng chải răng đúng cách.

Thứ tư

12/07

–         Rèn bé cắt theo đường thẳng.

–         Rèn cho bé đếm theo khả năng.

–         Rèn kỹ năng gấp quần áo.

–         Câu đố về các con vật.

Thứ năm

13/07

–         Trò chuyện đồ dùng đồ chơi trong lớp.

–         Rèn kỹ năng nét ngang.

–         Rèn góc chơi xây dựng.

–         Rèn kỹ năng lau mặt đúng cách.

–         Chơi trò chơi ai nhanh hơn.

–         Biết chào hỏi khách khi khách đến lớp.

Thứ sáu

14/07

–         Rèn kỹ năng vỗ tiết tấu phối hợp  bài hát: “Bầu và bí”

–         Rèn kỹ năng biết tự bảo vệ bản thân.

–         Chơi trò chơi chuyền bóng qua đầu.

–         Ca dao: “ Ca dao cục tác lá chanh ”.

–         Rèn kỹ năng biết nói cảm ơn và xin lỗi.

LỚP LÁ 2

THỨ

ĐỀ TÀI

Thứ hai

03/07

–         Bài hát: “Vườn trường mùa thu”.

–         Rèn đội hình đội ngũ.

–         Rèn kỹ năng viết nét xiên phải.

–         Rèn kỹ năng tự rủ bạn chơi và thỏa thuận

–         Rèn bé  ăn hết suất, tự súc miệng sau khi ăn.

–         Cho trẻ chơi trò chơi “tìm bạn”.

Thứ ba

04/07

–         Cho bé nhận biết e,ê,I,t.

–         Rèn kỹ năng biết đón nhận bằng 2 tay và nói lời cảm ơn.

–         Rèn kỹ năng biết tránh những nơi nguy hiểm.

–         Rèn kỹ năng lau mặt đúng cách.

Thứ tư

05/07

–         Cho bé ôn e,ê,I,t.

–         Rèn cho bé đếm theo khả năng.

–         Rèn kỹ năng gấp quần áo.

–         Thơ : “ Hạt gạo làng ta ”.

Thứ năm

06/07

–         Rèn kỹ năng viết nét xiên trái .

–         Rèn góc chơi xây dựng.

–         Rèn kỹ năng lau mặt đúng cách.

–         Chơi trò “tay cầm tay”.

–         Biết chào hỏi các cô chú trong trường.

Thứ sáu

07/07

–         Rèn kỹ năng vỗ tiết tấu chậm bài hát: “Vườn trường mùa thu”.

–         Rèn kỹ năng biết gọi giúp đỡ khi gặp khó khăn.

–         Chơi trò chơi tung bóng.

–         Đồng dao: “Hỏi tuổi”.

–         GDLG: “Biết chào hỏi ba mẹ và cô khi đến lớp”.

LỚP LÁ 3

THỨ

ĐỀ TÀI

Thứ hai

10/07

-Nghe nhạc: ‘ bàn tay cô giáo”.

-Rèn đội hình đội ngũ.

-Rèn kỹ năng ôn nét ngang.

-Rèn kỹ năng tự rủ bạn chơi và thỏa thuận.

-Rèn kỹ năng vẽ các nét cong, tô màu.

-Thơ: “Gấu qua cầu”.

-Cho trẻ chơi trò chơi ‘Chạy tiếp cờ”.

Thứ ba

11/07

-Rèn đội hình đội ngũ.

-Rèn kỹ năng nét  xiên trái.

-Rèn kỹ năng nhận biết các trường hợp nguy hiểm.

-Ôn các chữ cái đã học.

Thứ tư

12/07

-Cho bé nhận biết bảng chữ cái.

-Rèn cho bé đếm theo khả năng.

-Rèn kỹ năng gấp quần áo.

-Trả lời các câu đố về con vật.

Thứ năm

13/07

        -Rèn kỹ năng nét xiên trái.

-Rèn góc xây dựng.

-Rèn kỹ năng lau mặt đúng cách.

-Chơi trò chơi ai tinh mắt.

-Biết chào hỏi các cô chú trong trường.

Thứ sáu

14/07

-Rèn kỹ năng vân động minh họa “ Bàn tay cô giáo”.

-Rèn kỹ năng biết tự bảo vệ bản thân.

-Chơi trò chơi tung bóng.

-Rèn kỹ năng biết nói cảm ơn và xin lỗi.

LỚP LÁ 4

THỨ

ĐỀ TÀI

Thứ hai

10/07

–         Nghe nhạc: “Ngày vui của bé ”.

–         Rèn kỹ năng ngồi đúng tư thế.

–         Rèn kỹ năng nét thẳng đứng.

–         Rèn kỹ năng biết tránh những nơi nguy hiểm.

–         Rèn kỹ năng ăn hết suất, tự súc miệng sau khi ăn.

–         Đồng dao: “Con cua mà có hai càng”.

–         Cho trẻ chơi trò chơi “Ai nhanh hơn”.

Thứ ba

11/07

–         Rèn kỹ năng bôi hồ.

–         Rèn kỹ năng nét ngang.

–         Rèn kỹ năng tự rủ bạn chơi và thỏa thuận.

–         Rèn kỹ năng lau mặt đúng cách.

Thứ tư

12/07

–         Cho bé nhận biết bảng chữ cái.

–         Rèn kỹ năng nhận biết nguy hiểm.

–         Rèn kỹ năng gấp quần áo.

–         Đồng dao: “ Xoè tay ”.

Thứ năm

13/07

–         Trò chuyện đồ dùng đồ chơi trong lớp.

–         Rèn kỹ năng nét ngang.

–         Rèn góc chơi gia đình.

–         Rèn kỹ năng lau mặt đúng cách.

–         Chơi trò chơi bỏ khăn.

–         Biết chào hỏi các cô chú trong trường.

Thứ sáu

14/07

–         Rèn kỹ năng vỗ tiết tấu chậm bài hát: “ Ngày vui của bé ”.

–         Rèn kỹ năng biết tự bảo vệ bản thân.

–         Chơi trò chơi chuyền bóng qua chân.

–         Ca dao: “ Ca dao cục tác lá chanh ”.

–         Rèn kỹ năng xử lý thức ăn nóng.

LỚP LÁ 5

THỨ

ĐỀ TÀI

Thứ hai

10/07

-Bài thơ: “ Cái bát xinh xinh”.

-Rèn đội hình đội ngũ.

-Rèn kỹ năng viết nét móc trên.

-Rèn kỹ năng tự rủ bạn chơi và thỏa thuận.

-Rèn bé  kỹ năng chải răng đúng cách.

-Bài hát: “ Đường và chân”.

Thứ ba

11/07

-Rèn kỹ năng cầm kéo cắt .

-Nhận biết chữ o, ô, ơ.

-Rèn kỹ năng viết nét móc trên.

-Rèn kỹ năng biết tránh những nơi nguy hiểm.

-Rèn kỹ năng chải răng đúng cách.

Thứ tư

12/07

-Cho bé nhận biết bảng chữ cái.

-Rèn cho bé đếm theo khả năng.

-Rèn kỹ năng gấp quần áo.

-Đồng dao: “ Con công hay múa”.

Thứ năm

13/07

-Trò chuyện đồ dùng đồ chơi trong lớp.

-Rèn kỹ năng viết nét móc dưới .

-Rèn góc chơi xây dựng.

-Rèn kỹ năng lau mặt đúng cách.

-Chơi trò chơi ai nhanh hơn.

-Biết chào hỏi người lớn.

Thứ sáu

14/07

-Rèn kỹ năng vỗ tiết tấu chậm bài hát: “Đường và chân”.

-Rèn kỹ năng biết tự bảo vệ bản thân.

-Chơi trò chơi tung bóng.

-Ca dao: “ Công cha như núi thái sơn”.

-GDLG:” biết chào hỏi, cảm ơn và xin lỗi.


Bài viết cùng chuyên mục

Khối lớp chồi – Kế hoạch tuần 02 – Tháng 01/2020

KẾ HOẠCH TUẦN 2 THÁNG 01 NĂM 2020 LỚP CHỒI 1   KẾ HOẠCH TUẦN 2 THÁNG 01 NĂM 2020 LỚP CHỒI 2 Chủ đề: Bông hoa mùa xuân Thời gian: Từ ngày 06 /12 đến ngày10 /01/2020   HOẠT ĐỘNG Thứ hai (06/01) Thứ ba (07/01) Thứ tư (08/01) Thứ năm (09/01) Thứ sáu […]

Khối lớp chồi – Kế hoạch tuần 01 – Tháng 01/2020

KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 01 NĂM 2020 LỚP CHỒI 1   KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 01 NĂM 2020 LỚP CHỒI 2 Chủ đề : Gia đình be yêu Thời gian: Từ ngày 30/12 đến ngày 03/01/2020   HOẠT ĐỘNG Thứ hai (30/12) Thứ ba 31/12 Thứ tư (01/01) Thứ năm (02/01) Thứ sáu […]

Khối lớp lá – Kế hoạch tuần 03 – Tháng 01/2020

KẾ HOẠCH TUẦN 3 THÁNG 01 NĂM 2020 LỚP LÁ 1 CHỦ ĐỀ: NGÀY TẾT QUÊ EM TỪ 13/1 ĐẾN 17/1/2020  Nội dung Thứ hai 13/1 Thứ ba 14/1 Thứ tư 15/1 Thứ năm 16/1 Thứ sáu 17/1 Đón trẻ Thể dục sáng –      Kể về hai ngày nghỉ vừa rồi –      TDS – Điểm […]

Khối lớp lá – Kế hoạch tuần 02 – Tháng 01/2020

KẾ HOẠCH TUẦN 2 THÁNG 01 NĂM 2020 LỚP LÁ 1 CHỦ ĐỀ: MỘT SỐ LOẠI RAU ĂN TRÁI TỪ 6/1 ĐẾN 10/1/2020  Nội dung Thứ hai 6/11 Thứ ba 7/1 Thứ tư 8/1 Thứ  năm 9/1 Thứ sáu 10/1 Đón trẻ Thể dục sáng –      Kể về hai ngày nghỉ vừa rồi –      Trẻ […]

Khối lớp lá – Kế hoạch tuần 01 – Tháng 01/2020

KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 01 NĂM 2020 LỚP LÁ 1 CHỦ ĐỀ: MỘT SỐ LOẠI RAU ĂN LÁ TỪ 30/12/2019  ĐẾN 3/1/2020  Nội dung Thứ hai 30/12 Thứ ba 31/12 Thứ tư 1/11 Thứ năm 2/1 Thứ sáu 3/1 Đón trẻ Thể dục sáng – Chơi trò chơi cùng cô – Thể dục sáng- […]