Khối Lớp lá: 5-6 tuổi

Quý Phụ huynh có thể theo dõi hoạt động trong 1 tuần của trẻ khối Lớp Lá (từ 5 đến 6 tuổi) tại đây:

Khối lớp lá – Kế hoạch tuần 04 – Tháng 12/2019

KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 12 LỚP: LÁ 1   KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 12 LỚP: LÁ 2 Chủ đề: bé đón  giáng sinh Thời gian: từ ngày 23/12-27/12/2019 HOẠT ĐỘNG Thứ hai 23/12 Thứ ba 24/12 Thứ tư 25/12 Thứ năm 26/12 Thứ sáu 27/12   ĐÓN TRẺ Cô và trẻ cùng trò chuyện về […]

Khối lớp lá – Kế hoạch tuần 03 – Tháng 12/2019

KẾ HOẠCH TUẦN 3 THÁNG 12 LỚP LÁ 1   KẾ HOẠCH TUẦN 3 THÁNG 12 LỚP LÁ 2 Chủ đề: nghề bác sĩ Thời gian: từ ngày 16/12 đến ngày 20/12/2019   HOẠT ĐỘNG Thứ hai 16/12 Thứ ba 17/12 Thứ tư 18/12 Thứ năm 19/12 Thứ sáu 20/12 ĐÓN TRẺ Trao đổi với phụ huynh […]

Khối lớp lá – Kế hoạch tuần 02 – Tháng 12/2019

KẾ HOẠCH TUẦN 2 THÁNG 12 LỚP: LÁ 1   KẾ HOẠCH TUẦN 2 THÁNG 12 LỚP: LÁ 2 Chủ đề: bé tham gia giao thông  Thời gian: từ ngày 09/12-13/12/2019 HOẠT ĐỘNG Thứ hai 09/12 Thứ ba 10/12 Thứ tư 11/12 Thứ năm 12/12 Thứ sáu 13/12 ĐÓN TRẺ Cô và trẻ cùng trò chuyện về […]

Khối lớp lá – Kế hoạch tuần 01 – Tháng 12/2019

KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 12 LỚP: LÁ 1   KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 12 LỚP: LÁ 2 Chủ đề: bé Thích đi bằng phương tiện giao thông gì Thời gian: từ ngày 2/12 đến ngày 06/12/2019   HOẠT ĐỘNG Thứ hai 02/12 Thứ ba 03/12 Thứ tư 04/12 Thứ năm 05/12 Thứ sáu 06/12 ĐÓN […]

Khối lớp lá – Kế hoạch tuần 04 – Tháng 11/2019

KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 11 LỚP LÁ 1 Chủ đề:  Thời gian: từ ngày 25/11 đến ngày 29/11/2019 KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 11 LỚP LÁ 2 Chủ đề: bé biết gì về rác Thời gian: từ ngày 25/11 đến ngày 29/11/2019   HOẠT ĐỘNG Thứ hai 25/11 Thứ ba 26/11 Thứ tư 27/11 […]

Khối lớp lá – Kế hoạch tuần 03 – Tháng 11/2019

KẾ HOẠCH TUẦN 3 THÁNG 11 LỚP LÁ 1 Chủ đề:  Thời gian: từ ngày 18/11 đến ngày 22/11/2019 KẾ HOẠCH TUẦN 3 THÁNG 11 LỚP LÁ 2 Chủ đề: ngày hội của cô Thời gian: từ ngày 18/11 đến ngày 22/11/2019   HOẠT ĐỘNG Thứ hai 18/11 Thứ ba 19/11 Thứ tư 20/11 Thứ […]

Khối lớp lá – Kế hoạch tuần 02 – Tháng 11/2019

KẾ HOẠCH TUẦN 2 THÁNG 11 LỚP LÁ 1 Chủ đề:  Thời gian: từ ngày 11/11 đến ngày 15/11/2019   KẾ HOẠCH TUẦN 2 THÁNG 11 LỚP LÁ 2 Chủ đề: Nghề sản xuất Thời gian: từ ngày 11/11 đến ngày 15/11/2019   HOẠT ĐỘNG Thứ hai 11/11 Thứ ba 12/11 Thứ tư 13/11 Thứ […]

Khối lớp lá – Kế hoạch tuần 01 – Tháng 11/2019

KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 11 LỚP LÁ 1 Chủ đề: CÔN TRÙNG ĐÁNG YÊU Thời gian: từ ngày 04/11 đến ngày 08 /11/2019    Nội dung Thứhai 3/11 Thứba 4/11 Thứtư 5/11 Thứnăm 6/11 Thứsáu 7/11 Đón trẻ Thể dục sáng – Kể về hai ngày nghỉ vừa rồi – Trẻ điểm danh. – […]