Chương trình học

Tham khảo Chương trình học của trẻ tại Trường Mầm non Đông Dương, quý phụ sẽ cập nhật được thông tin chi tiết các chủ điểm hoạt động, các sự kiện từng khối lớp sẽ trải qua trong tuần.

 

  • Khối lớp Nhà Trẻ – Kế hoạch tuần 05 – Tháng 10/2019
  • KẾ HOẠCH TUẦN 5  THÁNG 10 LỚP: NHÀ TRẺ  1 Thời gian: từ ngày 28 /10 đến ngày 01/11/2019   HOẠT ĐỘNG Thứ hai 28/10 Thứ ba 29/10 Thứ tư 30/10 Thứ năm 31/10 Thứ sáu 01/11 ĐÓN TRẺ Nhắc nhở trẻ tự cất giỏ, giày và gối của mình đúng nơi quy định

  • Khối lớp mầm – Kế hoạch tuần 05 – Tháng 10/2019
  • KẾ HOẠCH TUẦN 5 THÁNG 10 LỚP MẦM 1 Chủ đề:MUÔN THÚ TRONG TRỪNG Thời gian: từ ngày  28 đến ngày  01/10/2019 HOẠT ĐỘNG Thứ hai 28/10 Thứ ba 29/10 Thứ tư 30/10 Thứ năm 31/10 Thứ sáu 01/11 ĐÓN TRẺ  Trò chuyện về chú thỏ.    Trò chuyện với trẻ về

  • Khối lớp chồi – Kế hoạch tuần 05 – Tháng 10/2019
  • KẾ HOẠCH TUẦN 5 THÁNG 10 LỚP CHỒI 1 Chủ đề :  DINH DƯỠNG CHO BÉ Thời gian: Từ ngày 28 /10 đến ngày 1/11/2019 HOẠT ĐỘNG Thứ hai (28/10) Thứ ba 29/10 Thứ tư (30/10) Thứ năm (31/10) Thứ sáu (1/11) Đón trẻ    -Trao đổi với phụ huynh những bé khó

  • Khối lớp lá – Kế hoạch tuần 05 – Tháng 10/2019
  • KẾ HOẠCH TUẦN 5 THÁNG 10 LỚP LÁ 1 Chủ đề: Dinh dưỡng của bé Thời gian: từ ngày 28/10-1/11/2019 Nội dung Thứ hai 28/10 Thứ ba 29/10 Thứ tư 30/10 Thứ năm 31/10   Thứ sáu 01/11 Đón trẻ Thể dục sáng -Trò chuyện với trẻ các món ăn hằng ngày bé ăn