Đây là giai đoạn mà trẻ cần được tập trung toàn lực vào việc hỗ trợ phát triển toàn diện trên tất cả các mặt như thể chất, tinh thần và trí tuệ. Với chương trình giảng dạy linh hoạt, hiện đại và theo đúng chuẩn chương trình giáo dục mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường Mầm non Đông Dương luôn nỗ lực mang đến một chế độ sinh hoạt hợp lý và lành mạnh giúp cho các bé ở lớp chồi có thể phát triển toàn diện nhất.

Chế độ sinh hoạt đan xen giữa các hoạt động thể chất và củng cố kiến thức sẽ là tiền đề cho trẻ khi bước vào lớp Lá.

Quý phụ huynh có thể tham khảo chế độ sinh hoạt chuẩn dành cho các bé Khối lớp chồi 4 đến 5 tuổi dưới đây:

 THỜI GIAN

HOẠT ĐỘNG

6h30 – 7h30

Đón trẻ – Thể dục sáng – Điểm danh

7h30 – 8h10

Ăn sáng – Uống sữa

8h10 – 8h45

HOẠT ĐỘNG HỌC (Nhóm 1)

Hoạt động ngoài trời (Nhóm 2)

8h45 – 9h20

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI (Nhóm 1)

Hoạt động học (Nhóm 2)

9h20 – 10h15

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

10h15 – 10h30

Thu dọn góc chơi

10h30 – 12h00

VỆ SINH – ĂN TRƯA

12h00 – 14h00

NGỦ TRƯA

14h00 – 15h00

Vệ sinh – Ăn xế

15h00 – 16h00

HOẠT ĐỘNG CHIỀU

16h00 – 17h00

TRẢ TRẺ