Khối nhà trẻ: 25-36 tháng

Quý Phụ huynh có thể theo dõi hoạt động trong 1 tuần của trẻ khối Nhà trẻ (từ 25 đến 36 tháng tuổi)  tại đây:

Khối lớp nhà trẻ – kế hoạch tuần 04 – Tháng 04/2017

khoi nha tre ke hoach tuan 4.4.17

LỚP NHÀ TRẺ 1 HOẠT ĐỘNG Thứ hai 24/04 Thứ ba 25/04 Thứ tư 26/04 Thứ năm 27/04 Thứ sáu 28/04 ĐÓN TRẺ Trò chuyện với trẻ về hai ngày nghĩ Cho trẻ xem  tranh về những chu gà trống. Trò chuyện  về những ngày sinh nhật của bé. Cô cùng  trẻ xem những vật […]

Khối nhà trẻ – Kế hoạch tuần 03 – Tháng 04/2017

khoi nha tre ke hoach tuan 3.4.17

LỚP NHÀ TRẺ 1 HOẠT ĐỘNG Thứ hai 17/04 Thứ ba 18/04 Thứ tư 19/04 Thứ năm 20/04 Thứ sáu 25/04 ĐÓN TRẺ Trò chuyện với trẻ về hai ngày nghĩ Cho trẻ xem tranh nhưng con vật. Trò chuyện  và nhắc nhở trẻ chào ba mẹ trước khi đến lớp. Cô cùng  trẻ xem […]

Khối nhà trẻ – Kế hoạch tuần 02 – Tháng 04/2017

khoi nha tre ke hoach tuan 2.4.17

LỚP NHÀ TRẺ 1 HOẠT ĐỘNG Thứ hai 10/04 Thứ ba 11/04 Thứ tư 12/04 Thứ năm 13/04 Thứ sáu 14/04 ĐÓN TRẺ Trò chuyện với trẻ về hai ngày nghĩ Cho trẻ xem  tranh về những chú thỏ con. Trò chuyện  về những ngày sinh nhật của bé. Cô cùng  trẻ xem những vật […]

Khối nhà trẻ – Kế hoạch tuần 01 – Tháng 04/2017

khoi nha tre ke hoach tuan 1.4.17

LỚP NHÀ TRẺ 1 HOẠT ĐỘNG Thứ hai 03/04 Thứ ba 04/04 Thứ tư 05/04 Thứ năm 06/04 Thứ sáu 07/04 ĐÓN TRẺ Trò chuyện với trẻ về hai ngày nghĩ Cho trẻ xem  tranh về những chu gà trống. Trò chuyện  về những ngày sinh nhật của bé. Cô cùng  trẻ xem những vật […]

Khối nhà trẻ – Kế hoạch tuần 05 – Tháng 03/2017

khoi nha tre-ke hoach tuan 5.3.17

LỚP NHÀ TRẺ 1 HOẠT ĐỘNG Thứ hai 27/03 Thứ ba 28/03 Thứ tư 29/03 Thứ năm 30/03 Thứ sáu 31/03 ĐÓN TRẺ Trò chuyện với trẻ về hai ngày nghĩ Cho trẻ xem  tranh về những chiếc nón. Trò chuyện  và nhắc nhở trẻ chào ba mẹ trước khi đến lớp. Cô cùng  trẻ […]

Khối nhà trẻ – Kế hoạch tuần 04 – Tháng 03/2017

khoi nha tre-ke hoach tuan 4.3.17

LỚP NHÀ TRẺ 1 HOẠT ĐỘNG Thứ hai 20/03 Thứ ba 21/03 Thứ tư 22/03 Thứ năm 23/03 Thứ sáu 24/03 ĐÓN TRẺ Trò chuyện với trẻ về hai ngày nghĩ Cho trẻ xem tranh các loại trái cây. Trò chuyện  và nhắc nhở trẻ chào ba mẹ trước khi đến lớp. Cô cùng  trẻ […]

Khối nhà trẻ – Kế hoạch tuần 03 – Tháng 03/2017

khoi nha tre - ke hoach tuan 3.3.17

LỚP NHÀ TRẺ 1 HOẠT ĐỘNG Thứ hai 13/03 Thứ ba 14/03 Thứ tư 15/03 Thứ năm 16/03 Thứ sáu 17/03 ĐÓN TRẺ Trò chuyện với trẻ về hai ngày nghĩ Cho trẻ xem  tranh về câc loại xe. Trò chuyện  và nhắc nhở trẻ chào ba mẹ trước khi đến lớp. Cô cùng  trẻ […]

Khối lớp nhà trẻ – Kế hoạch tuần 02 – Tháng 03/2017

khoi nha tre-ke hoach tuan 2.3.17

LỚP NHÀ TRẺ 1 HOẠT ĐỘNG Thứ hai 06/03 Thứ ba 07/03 Thứ tư 08/03 Thứ năm 09/03 Thứ sáu 10/03 ĐÓN TRẺ Trò chuyện với trẻ về hai ngày nghĩ Cho trẻ xem  tranh về ngày  8-3. Trò chuyện  và nhắc nhở trẻ chào ba mẹ trước khi đến lớp. Cô cùng  trẻ xem […]

Tin mới nhất

tin mới nhất