Khối Lớp chồi: 4-5 tuổi

Quý Phụ huynh có thể theo dõi hoạt động trong 1 tuần của trẻ khối Lớp Chồi (từ 4 đến 5 tuổi) tại đây:

Khối lớp chồi – Kế hoạch tuần 03 – Tháng 05/2018

Tuần lễ từ 14/05/2018 đến 18/05/2018 LỚP CHỒI 1 CHỦ ĐỀ: BÁC HỒ Nội dung Thứ hai 14/05 Thứ ba 15/05 Thứ tư 16/05 Thứ năm 17/05   Thứ sáu 18/05 Đón trẻ Thể dục sáng -Trò chuyện với trẻ về ngày sinh nhật bác. – Thể dục sáng – điểm danh. – DCBP: Chạy […]

Khối lớp chồi – Kế hoạch tuần 02 – Tháng 05/2018

Tuần lễ từ 07/05/2018 đến 11/05/2018 LỚP CHỒI 1 CHỦ ĐỀ: MÙA HÈ CỦA BÉ Nội dung Thứ hai 07/05 Thứ ba 08/05 Thứ tư 09/05 Thứ năm 10/05 Thứ sáu 11/05 Đón trẻ –         Trò chuyện với trẻ về thời tiết trong ngày. –         Thể dục sáng – điểm danh. –         HĐDC- BP: Chạy […]

Khối lớp chồi – Kế hoạch tuần 01 – Tháng 05/2018

Tuần lễ từ 01/05/2018 đến 04/05/2018 LỚP CHỒI 1 CHỦ ĐỀ: TIẾT KIỆM ĐIỆN Nội dung Thứ hai (30/04)   Thứ ba (01/05)   Thứ tư (02/05)   Thứ năm (03/05)   Thứ sáu (04/05)   Đón trẻ NGHĨ LỄ 30/4 NGHĨ LỄ 01/05 Trò chuyện về những ngày nghỉ lễ của bé Thể dục sáng – […]

Khối lớp chồi – Kế hoạch tuần 04 – Tháng 04/2018

Tuần lễ từ 23/04/2018 đến 27/04/2018 LỚP CHỒI 1 CHỦ ĐỀ: LUẬT LỆ GIAO THÔNG Nội dung Thứ hai 23/04 Thứ ba 24/04 Thứ tư 25/04 Thứ năm 26/03 Thứ sáu 27/03 Đón trẻ -Trò chuyện về các cột đèn giao thông. -Thể dục sáng điểm danh. – DCBP: Chạy chậm. -Trò chuyện về các […]

Khối lớp chồi – Kế hoạch tuần 03 – Tháng 04/2018

Tuần lễ từ 16/04/2018 đến 20/04/2018 LỚP CHỒI 1 CHỦ ĐỀ: MÁY BAY CỦA BÉ Nội dung Thứ hai 16/04 Thứ ba 17/04 Thứ tư 18/04 Thứ năm 19/04 Thứ sáu 20/04 Đón trẻ   – Cô trò chuyện về 2 ngày nghĩ ở nhà. – Thể dục sáng- điểm danh. – DCBP: Bật liên […]

Khối lớp chồi – Kế hoạch tuần 02 – Tháng 04/2018

Tuần lễ từ 09/04/2018 đến 13/04/2018 LỚP CHỒI 1 CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TIỆN GT ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT Nội dung Thứ hai 09/04 Thứ ba 10/04 Thứ tư 11/04 Thứ năm 12/04   Thứ sáu 13/04 Đón trẻ Trò chuyện với trẻ về các phương tiên giao thông đường bộ, đường sắt mà trẻ […]

Khối lớp chồi – Kế hoạch tuần 01 – Tháng 04/2018

Tuần lễ từ 02/04/2018 đến 06/04/2018 LỚP CHỒI 1 CHỦ ĐỀ: THUYỀN VÀ BIỂN Nội dung Thứ hai 02/04 Thứ ba 03/04 Thứ tư 04/04 Thứ năm 05/04   Thứ sáu 06/04 Đón trẻ Trò chuyện về thuyền Thể dục sáng – điểm danh   DCBP: Nhảy lò cò 1 chân. Xem tranh ảnh về […]

Khối lớp chồi – Kế hoạch tuần 04 – Tháng 03/2018

Tuần lễ 26/03/2018 đến 30/03/2018 LỚP CHỒI 1 CHỦ ĐỀ: NƯỚC ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI Nội dung Thứ hai 26/03 Thứ ba 27/03 Thứ tư 28/03 Thứ năm 29/03 Thứ sáu 30/03 Đón trẻ Cho trẻ xem một số hình ảnh về nguồn nước Thể dục sáng – điểm danh HĐ DC- BP […]

Tin mới nhất

tin mới nhất