Khối Lớp mầm: 3-4 tuổi

Quý Phụ huynh có thể theo dõi hoạt động trong 1 tuần của trẻ khối Lớp Mầm (từ 3 đến 4 tuổi) tại đây:

Khối lớp nhà trẻ – Kế hoạch tuần 03 – Tháng 09/2017

nhatre03.09.17

Tuần lễ 18/09/2017 đến 22/08/2017 LỚP NHÀ TRẺ 1 HOẠT ĐỘNG Thứ hai (18/09) Thứ ba (19/09) Thứ tư (20/09) Thứ năm (21/09) Thứ sáu (22/09) ĐÓN TRẺ Trò chuyện với trẻ Nhắc bé chào cô, chào ba mẹ Nhắc bé ngồi lên ghế cởi giày bỏ vào tủ của mình Trò chuyện và cho […]

Khối lớp mầm – Kế hoạch tuần 03 – Tháng 09/2017

mamkht03.09.17

Tuàn lễ từ 18/09/2017 đến 22/09/2017 LỚP MẦM 1 CHỦ ĐỀ: “BÉ VUI ĐỂN TRƯỜNG” HOẠT ĐỘNG Thứ hai (18/09) Thứ ba 19/09) Thứ tư (20/09) Thứ năm (21/09) Thứ sáu (22/09) Đón trẻ – Trò chuyện về ngày nghỉ ở nhà của trẻ  –  Giới thiệu với trẻ về các bảng biểu trong lớp […]

Khối lớp mầm – Tuần 02 – Tháng 09/2017

mamkht02.09.17

Tuần lễ từ 11/09/2017 đến 15/09/2017 LỚP MẦM 1 HOẠT ĐỘNG Thứ hai (11/09) Thứ ba 12/09) Thứ tư (13/09) Thứ năm (14/09) Thứ sáu (15/09) Đón trẻ – Trò chuyện với trẻ về ngày nghỉ trẻ  làm gì cùng gia đình. –  Trò chuyện cùng trẻ về lớp học – Quan sát các bạn […]

Khối lớp mầm – Kế hoạch tuần 05 – Tháng 08/2017

kehoachtuanmam05.08.17

Tuần lễ từ 28/08/2017 đến 31/08/2017 LỚP MẦM 2 THỨ ĐỀ TÀI Thứ 2 ( 28-08)   –         Dạy cho trẻ chơi xong thu dọn đồ chơi gọn gàng. –         Rèn kĩ năng lau mặt trước và sau khi ăn. –         Dạy cho trẻ giữ vệ sinh thân thể. –         Âm nhạc: VĐ theo bài […]

Khối lớp mầm – Kế hoạch tuần 04 – Tháng 08/2017

mamkehoachtuan3.7.17

Tuần lễ từ 21/08/2017 đến 25/08/2017 LỚP MẦM 1 THỨ ĐỀ TÀI Thứ 2 (21-08 ) –         Trò chuyện đầu tuần. –         Rèn trẻ biết xếp hàng chú ý nghe hiệu lệnh của cô. –         Nhắc nhở trẻ khi chơi biết chia sẻ đồ chơi với bạn. –         Dạy trẻ bài thơ: “Cây dây leo”.

Khối lớp mầm – Kế hoạch tuần 03 – Tháng 08/2017

mam04.08.17

Tuần lễ từ 14/0//2017 đến 18/08/2017 LỚP MẦM 1 THỨ ĐỀ TÀI Thứ 2 ( 14-08 ) –         Trò chuyện đầu tuần. –         Rèn trẻ biết xếp hàng chú ý nghe hiệu lệnh của cô. –         Nhắc nhở trẻ cất giữ đồ dùng của mình. –         Dạy trẻ bài thơ: “Cây”. Thứ 3 ( 15-08 […]

Khối lớp mầm – Kế hoạch tuần 02 – Tháng 08/2017

mamkehoachtuan02.08.17

Tuần lễ từ 07/08/2017 đến 11/08/2017 LỚP MẦM 1 THỨ ĐỀ TÀI Thứ 2 ( 07-08 ) –         Tập trẻ làm quen với hiệu lệnh của cô. –         Dạy trẻ biết xếp hàng chú ý nghe hiệu lệnh của cô. –         Dạy trẻ nhận biết hình vuông qua đồ vật. –         Dạy trẻ bài thơ: […]

Khối lớp mầm – Kế hoạch tuần 01 – Tháng 08/2017

maamfkh01.08.2017

Tuần lễ từ 31/07 /2017 đến 04/08/2017 LỚP MẦM 1 THỨ ĐỀ TÀI Thứ 2 ( 31-07 ) –          Tập trẻ làm quen với hiệu lệnh của cô. –          Dạy trẻ biết nhận biết kí hiệu của mình. –          Dạy trẻ nhận biết hình vuông qua đồ chơi. –          Dạy bài hát: “Cá vàng bơi”.

Tin mới nhất

tin mới nhất