Khối Lớp lá: 5-6 tuổi

Quý Phụ huynh có thể theo dõi hoạt động trong 1 tuần của trẻ khối Lớp Lá (từ 5 đến 6 tuổi) tại đây:

Khối lớp lá – Kế hoạch tuần 04 – Tháng 07/2017

laKEHOACHTUAN04.07.17

Tuần lễ từ 24/07 /2017 đến 28/07/2017 LỚP LÁ 1 THỨ ĐỀ TÀI Thứ hai 24/07 –         Hát: “ Em yêu trường em ”. –         Rèn đội hình đội ngũ. –         Nét cong hở phải , nét cong hở trái. –         Rèn bé không nhận quà từ người lạ. –         Rèn kỹ năng ăn hết […]

Khối lớp lá – Kế hoạch tuần 03 – Tháng 07/2017

lakehoachtuan3.7.17

LỚP LÁ 1 THỨ ĐỀ TÀI Thứ hai 17/07 –         Hát: “ Những khúc nhạc hồng ”. –         Rèn đội hình đội ngũ. –         Rèn viết nét khuyết trên. –         Rèn kỹ năng biết tránh những nơi nguy hiểm. –         Rèn kỹ năng ăn hết suất, tự súc miệng sau khi ăn. –        

Khối lớp lá – Kế hoạch tuần 02 – Tháng 07/2017

khoi la ke hoach tuan 4.4.17

Tuần lễ từ 10/07/2017  đến 14/07/2017 LỚP LÁ 1 THỨ ĐỀ TÀI Thứ hai 10/07 –         Hát: “ Bầu và bí ”. –         Rèn đội hình đội ngũ. –         Rèn viết nét móc trên. –         Rèn kỹ năng biết tránh những nơi nguy hiểm. –         Rèn kỹ năng ăn hết suất, tự súc

Khối lớp lá – Kế hoạch hè – Tuần 01 – Tháng 07/2017

khoi la-ke hoach tuan 3.3.17

Tuần lễ từ ngày 03/07/2017  đến 07/07/2017 LỚP LÁ 1 THỨ ĐỀ TÀI Thứ hai 03/07 –         Hát: “ Vui đến trường ”. –         Rèn đội hình đội ngũ. –         Rèn viết nét móc dưới. –         Rèn kỹ năng ăn hết suất, tự súc miệng sau khi ăn. –         Đồng dao “ Đi cầu

Khối lá – Kế hoạch tuần 04 – Tháng 04/2017

khoi la ke hoach tuan 4.4.17

LỚP LÁ 1 Chủ đề: LỬA ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI HOẠT ĐỘNG Thứ hai 24 /04 Thứ ba 25 /04 Thứ tư 26/04 Thứ năm 27/04 Thứ sáu 28/04 ĐÓN TRẺ –  Trao đổi  với  phụ  huynh  tình  hình sức  khỏe và học  tập của các  cháu. -Chơi tự  chọn.   – Trò […]

Khối lớp lá – Kế hoạch tuần 03 – Tháng 04/2017

khoi la ke hoach tuan 3.4.17

LỚP LÁ 1 Chủ đề : ĐỒNG HỒ TÍCH TẮC HOẠT ĐỘNG Thứ hai 17 /04 Thứ ba 18 /04 Thứ tư 19/04 Thứ năm 20/04 Thứ sáu 21/04 ĐÓN TRẺ –  Trao đổi với  phụ huynh  tình hình sức  khỏe và học  tập của các  cháu. -Chơi tự chọn – Trò chuyện  với trẻ […]

Khối lớp lá – Kế hoạch tuần 02 – Tháng 04/2017

khoi la ke hoach tuan 2.4.17

LỚP LÁ 1 Chủ đề : NƯỚC Ở QUANH TA HOẠT ĐỘNG Thứ hai 10/04 Thứ ba 11/04 Thứ tư 12/04 Thứ năm 13/04 Thứ sáu 14/04 ĐÓN TRẺ – Trò chuyện về  những cảm xúc của  trẻ trong những  ngày nghỉ cuối  tuần. Giao nhiệm vụ  trực nhât.   – Trò chuyện về  các […]

Khối lớp lá – Kế hoạch tuần 01 – Tháng 04/2017

khoi la ke hoach tuan 1.4.17

LỚP LÁ 1 Chủ đề: NƯỚC Ở QUANH TA  HOẠT ĐỘNG Thứ hai 03/04 Thứ ba 04/04 Thứ tư 05/04 Thứ năm 06/04 Thứ sáu 07/04 ĐÓN TRẺ – Trò chuyện về  những cảm xúc của  trẻ trong những  ngày nghỉ cuối  tuần.Giao nhiệm vụ  trực nhât.   – Trò chuyện về  các nguồn  nước […]

Tin mới nhất

tin mới nhất