Khối Lớp lá: 5-6 tuổi

Quý Phụ huynh có thể theo dõi hoạt động trong 1 tuần của trẻ khối Lớp Lá (từ 5 đến 6 tuổi) tại đây:

Khối lớp lá – Kế hoạch tuần 04 – Tháng 01/2018

la

Tuần lễ từ 22/01/2018 đến 26/01/2018 LỚP LÁ 1 CHỦ ĐỀ: MÙA XUÂN ĐẾN RỒI HOẠT ĐỘNG Thứ hai 22/01 Thứ ba 23/01 Thứ tư 24/01 Thứ năm 25/01 Thứ sáu 26/01 ĐÓN TRẺ -Trao đổi với  phụ huynh  tình hình sức  khỏe và học  tập của các  cháu. -Chơi tự  chọn.  -Trò chuyện  với […]

Khối lớp lá – Kế hoạch tuần 03 – Tháng 01/2018

Tuần lễ từ 15/01/2018 đến 19/01/2018 LỚP LÁ 1 CHỦ ĐỀ: EM YÊU CÂY XANH HOẠT ĐỘNG Thứ hai 15/01 Thứ ba 16/01 Tứ tư 17/01 Thứ năm 18/01 Thứ sáu 19/001 ĐÓN TRẺ -Trao đổi với  phụ huynh  tình hình sức  khỏe và học  tập của các  cháu. -Chơi tự  chọn.  -Trò chuyện  với […]

Khối lớp lá – Kế hoạch tuần 02 – Tháng 01/2018

la02.01

Tuần lễ từ 08/01/2018 đến 12/01/2018 LỚP LÁ 1 CHỦ ĐỀ: MỘT SỐ LOẠI QUẢ CÓ HẠT HOẠT ĐỘNG Thứ hai 08/01 Thứ ba 09/01 Tứ tư 10/01 Thứ năm 11/01 Thứ sáu 12/01 ĐÓN TRẺ -Trao đổi với  phụ huynh  tình hình sức  khỏe và học  tập của các  cháu. -Chơi tự  chọn.  -Trò […]

Khối lớp lá – Kế hoạch tuần 01 – Tháng 01/2018

la01.01

Tuần lễ từ 01/01/2018 đến 05/01/2018 LỚP LÁ 1 CHỦ ĐỀ: MỘT SỐ LOẠI RAU HOẠT ĐỘNG Thứ hai 01/01 Thứ ba 02/01 Thứ tư 03/01 Thứ năm 04/01 Thứ sáu 05/01 ĐÓN TRẺ -Trao đổi với  phụ huynh  tình hình sức  khỏe và học  tập của các  cháu. -Chơi tự  chọn.  -Trò chuyện  với […]

Khối lớp lá – Kế hoạch tuần 04 – Tháng 12/2017

Tuần lễ từ 25/12/2017 đến 29/12/2017 LỚP LÁ 1 CHỦ ĐỀ: BÉ VUI ĐÓN TẾT HOẠT ĐỘNG Thứ hai 25/12 Thứ ba 26/12 Thứ tư 27/12 Thứ năm 28/12 Thứ sáu 29/12 ĐÓN TRẺ Nhắc nhở trẻ thực hiện biểu bảng.   Cô cùng  trẻ xem tranh và trò chuyện về chủ đề. Trẻ chơi cùng […]

Khối lớp lá – Kế hoạch tuần 03 – Tháng 12/2017

la03.12

Tuần lễ từ 18/12/2017 đến 22/12/2017 LỚP LÁ 1 CHỦ ĐỀ: BÉ VUI NOEL HOẠT ĐỘNG Thứ hai 18/12 Thứ ba 19/12 Thứ tư 20/12 Thứ năm 21/12 Thứ sáu 22/12 ĐÓN TRẺ Nhắc nhở trẻ chào cô và ba mẹ khi đến lớp   Trò chuyện với trẻ về loại thực phẩm tốt cho sức […]

Khối lớp lá – Kế hoạch tuần 02 – Tháng 12/2017

la03.12

Tuần lễ từ 11/12/2017 đến 15/12/2017  LỚP LÁ 1 CHỦ ĐỀ: NGHỀ CỦA MỌI NGƯỜI TRONG GIA ĐÌNH HOẠT ĐỘNG Thứ hai 11/12 Thứ ba 12/12 Thứ tư 13/12 Thứ năm 14/12 Thứ sáu 15/12 ĐÓN TRẺ Nhắc nhở trẻ chào cô và ba mẹ khi đến lớp   Trò chuyện với trẻ về các nghề […]

Khối lớp lá – Kế hoạch tuần 01 – Tháng 12/2017

activities-to-help-children-cope

Tuần lễ từ 04/12/2017 đến 08/12/2017 LỚP LÁ 1 CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG HOẠT ĐỘNG Thứ hai 04/12 Thứ ba 05/12 Thứ tư 06/12 Thứ năm 07/12 Thứ sáu 08/12 ĐÓN TRẺ Nhắc nhở trẻ chào cô và ba mẹ khi đến lớp   Trò chuyện với trẻ về tên, một số động […]

Tin mới nhất

tin mới nhất