Chương trình học

Tham khảo Chương trình học của trẻ tại Trường Mầm non Đông Dương, quý phụ sẽ cập nhật được thông tin chi tiết các chủ điểm hoạt động, các sự kiện từng khối lớp sẽ trải qua trong tuần.

 

 • nhatre03.11.17
 • Khối lớp nhà trẻ – Kế hoạch tuần 03 – Tháng 11/2017
 • Tuần lễ từ 13/11/2017 đến 17/11/2017 LỚP NHÀ TRẺ 1 HOẠT ĐỘNG Thứ hai 13/11 Thứ ba 14/11 Thứ tư 15/11 Thứ năm 16/11 Thứ sáu 17/11 ĐÓN TRẺ Cô và trẻ cùng trò chuyện về ngày 20/11 Nhắc bé chào cô ba mẹ khi đến lớp và tự bỏ cặp vào tủ Nhắc bé […]

 • mam03.11.17
 • Khối lớp mầm – Kế hoạch tuần 03 – Tháng 11/2017
 • Tuần lễ từ 13/11/2017 đến 17/11/2017 LỚP MẦM 1 CHỦ ĐỀ: NHÀ BẾP CỦA BÉ CÓ GÌ? HOẠT ĐỘNG Thứ hai (13/11) Thứ ba (14/11) Thứ tư (15/11) Thứ năm (16/11) Thứ sáu (17/11) Đón trẻ Trò chuyện với trẻ về những nhu cầu sinh hoạt trong gia đình   Hỏi

 • choi03.11.17
 • Khối lớp chồi – Kế hoạch tuần 03 – Tháng 11/2017
 • Tuần lễ từ 13/11/2017 đến 17/11/2017 LỚP CHỒI 1 CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI CÔN TRÙNG HOẠT ĐỘNG Thứ hai 13/11   Thứ ba 14/11 Thứ tư 15/11 Thứ năm 16/11 Thứ sáu 17/11 ĐÓN TRẺ – Kể về hai ngày nghỉ vừa rồi – Thể dục sáng- điểm danh VĐDC – BP:   Nhảy

 • la03.11.17
 • Khối lớp lá – Kế hoạch tuần 03 – Tháng 11/2017
 • Tuần lễ từ 13/11/2017 đến 17/11/2017 LỚP LÁ 1 CHỦ ĐỀ: NGÀY HỘI CỦA THẦY CÔ HOẠT ĐỘNG Thứ hai 13/11 Thứ ba 14/11 Thứ tư 15/11 Thứ năm 16/11 Thứ sáu 17/11 ĐÓN TRẺ – Đón trẻ  vào lớp trò  chuyện với  trẻ ngày hội  20/11 -Cho trẻ  xem một

Tin mới nhất

tin mới nhất