Chương trình học

Tham khảo Chương trình học của trẻ tại Trường Mầm non Đông Dương, quý phụ sẽ cập nhật được thông tin chi tiết các chủ điểm hoạt động, các sự kiện từng khối lớp sẽ trải qua trong tuần.

 

  • Khối lớp nhà trẻ – Kế hoạch tuần 03 – Tháng 05/2018
  • Tuần lễ từ 14/05/2018 đến 18/05/2018 LỚP NHÀ TRẺ 1 HOẠT ĐỘNG Thứ hai 14/05 Thứ ba 15/05 Thứ tư 16/05 Thứ năm 17/05 Thứ sáu 18/05 ĐÓN TRẺ Trò chuyện với bé về hai ngày nghỉ. Nhắc bé tự cất mũ, dép đúng nơi . Bé tập thể dục cùng cô và bạn. Nhắc

  • Khối lớp mầm – Kế hoạch tuần 03 – Tháng 05/2018
  • Tuần lễ từ 14/05/2018 đến 18/05/2018   LỚP MẦM 2 CHỦ ĐỀ: MÙA HÈ CỦA BÉ HOẠT ĐỘNG Thứ hai 14/05 Thứ ba 15/05 Thứ tư 16/05 Thứ năm 17/05 Thứ sáu 18/05 ĐÓN TRẺ Trò chuyện với trẻ về buổi sáng đầu tuần Trò chuyện  với trẻ về mùa hè của 

  • Khối lớp chồi – Kế hoạch tuần 03 – Tháng 05/2018
  • Tuần lễ từ 14/05/2018 đến 18/05/2018 LỚP CHỒI 1 CHỦ ĐỀ: BÁC HỒ Nội dung Thứ hai 14/05 Thứ ba 15/05 Thứ tư 16/05 Thứ năm 17/05   Thứ sáu 18/05 Đón trẻ Thể dục sáng -Trò chuyện với trẻ về ngày sinh nhật bác. – Thể dục sáng – điểm danh.

  • Khối lớp lá – Kế hoạch tuần 03 – Tháng 05/2018
  • Tuần lễ từ 14/05/2018 đến 18/05/2018 LỚP LÁ 2 CHỦ ĐỀ: BÉ VÀO LỚP MỘT HOẠT ĐỘNG Thứ hai 14/05 Thứ ba 15/05 Thứ tư 16/05 Thứ năm 17/05 Thứ sáu 18/05 ĐÓN TRẺ Kể về hai ngày nghỉ vừa rồi. Trẻ điểm danh. Thể dục sáng-diểm danh. Tăng cường vậ

Tin mới nhất

tin mới nhất